Nyhetsarkiv april 2023

Hur blev det nu egentligen med EUs fö...

Det har varit några vändor. Först röstade EU parlamentet igenom lagförslaget som skulle sätta totalstopp mot nya bilar med förbränningsmotorer från och med år 2035. Det var i februari, men den 3 mars rapporterades det, bl a Sverige radio att EU tvingats att skjuta upp omröstningen i Europeiska rådet pga intervention från bl a Tyskland, Italien och Polen. Den 28 mars kom nu beskedet att man kommit fram till en överenskommelse – bilar med förbränningsmotorer som drivs enbart med förnybara, klimatneutrala elektrobränslen skall vara tillåtna att säljas även efter 2035.

 

Läs mer
Status skattebefrielse för biogas och...

Att skattebefrielsen för biogas plockats bort har redan fått många negativa effekter på många nivåer. Men från regeringens håll är det ganska tyst och vagt vad man tänker göra för att åtgärda krisen. Man undrar om det är så att problematiken och riskerna inte riktigt nått fram till tjänstepersoner och politiker än?! Påverkansarbetet har tagit fart och alla krafter behövs för att våra beslutsfattare ska prioritera få fram åtgärder. 

Läs mer
Webbinarium kartmaterial biogasansökn...

Länsstyrelsen Skåne har inom ramen av projektet BiogasSamverkan Sydväst arbetat fram ett kartmaterial som visar vart i Skåne, Halland och Västra Götaland det planeras nya biogasanläggningar enligt ansökningar och beviljade projekt i Klimatklivet. Kartorna visar även substratförekomst enligt RISE studien från 2022 (länk) och därmed vart de vita fläckar finns, dvs där substratförekomst är hög men där det i dagsläget varken finns eller planeras biogasanläggningar.

Läs mer

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet