Förordning om gasprisstöd till hushåll anslutna till västsvenska gasnät

Publicerad: 2023-04-26

Regeringen beslutade den 9 mars om en förordning för gasprisstöd till hushåll anslutna till det västsvenska gasnätet. Förordningen är en följd av att regeringen i slutet av januari överlämnade en extra ändringsbudget till riksdagen, som bland annat omfattade förslag om tillfälligt ekonomiskt stöd till hushåll till följd av höga gaspriser, så kallad gaspriskompensation. Enligt regeringen är stödet framåtsyftande, men förordningen baseras på förbrukning under perioden oktober 2021-september 2022. Stödet uppgår till 79 öre per uppmätt kilowattimme och förordningen träder i kraft den 21 mars 2023 och stödet kommer att betalas ut med start under våren. Länk till regeringens pressmeddelande: Regeringen fattar beslut om förordning om gasprisstöd till sydvästsvenska hushåll - Regeringen.se

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet