Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Arbetar med projektfinansiering, energieffektivisering, regional utveckling och beteendefrågor.Tel. 0734-40 82 75 lena.eckerberg@energikontorsyd.se

Läs mer om

Hanna Everling

Kommunikatör

Arbetar med extern och internkommunikation, webb och sociala medier.Tel. 070-921 60 55 hanna.everling@energikontorsyd.se

Läs mer om

Matilda Gradin

Projektledare/Regional utvecklingsledare

Arbetar med nätverken för de kommunala energi- och klimatrådgivarna samt med energieffektivisering i företag.Tel. 070-306 32 85 matilda.gradin@energikontorsyd.se

Läs mer om

Roger Gunnarsson

Projektledare/Regional Utvecklingsledare

Arbetar med nätverken för de kommunala energi- och klimatrådgivarna samt med energieffektivisering och beteendefrågor.Tel. 070-620 83 05 roger.gunnarsson@energikontorsyd.se

Läs mer om

Göran Gustavsson

Projektledare

Arbetar med energistatistik, strategisk energiplanering och förnybar energi, speciellt bioenergi.Tel. 0709-21 60 54 goran.gustavsson@energikontorsyd.se

Läs mer om

Ulf Jobacker

Projektledare

Arbetar med energieffektivisering och effektutmaning i företag och gröna näringar.Tel. 070-306 07 52 ulf.jobacker@energikontorsyd.se

Läs mer om

Tommy Lindström

Projektledare

Arbetar med förnybar energi och energieffektivisering. Driver Biogas Sydost.Tel. 0735-44 86 29 tommy.lindstrom@energikontorsyd.se

Läs mer om

Johan Milton

Gruppchef/Projektledare

Gruppchef för projektledare. Arbetar med energieffektiva byggnader, solcellssystem och elförsörjning m.m.Tel. 0708-10 58 00 johan.milton@energikontorsyd.se

Läs mer om

Fredrik Mårdh

Gruppchef/Projektledare

Gruppchef för projektledare. Arbetar med logistik och godstransporter.Tel. 0709-21 60 50 fredrik.mardh@energikontorsyd.se

Läs mer om

Annica Owesson

Projektledare

Arbetar bland annat med hållbara transporter och beteendeförändring. Tel. 070-306 17 21 annica.owesson@energikontorsyd.se

Läs mer om

Lidia Salame

Projektledare

Arbetar med energieffektivisering i fastigheter och solcellsprojekt.Tel. 070-477 66 10 lidia.salame@energikontorsyd.se

Läs mer om

Anna Torshög

Projektledare/Regional utvecklingsledare

Arbetar med nätverken för de kommunala energi- och klimatrådgivarna samt de regionala utvecklingsledarna.Tel. 0703-061462 anna.torshog@energikontorsyd.se

Läs mer om

Sabine Täuber

Projektledare

Verksamhetsledare i nätverket Biogas Syd och arbetar med flera olika biogasprojekt.Tel. 070-306 24 09 sabine.tauber@energikontorsyd.se

Läs mer om

Johanna Wallin

Kommunikatör/Projektledare

Arbetar med extern och internkommunikation, webb och sociala medier.Tel. 0709 - 21 60 56 johanna.wallin@energikontorsyd.se

Läs mer om

Gustaf Wiklund

Projektledare

Projektledare för Hela Sverige laddar samt Energismarta företag i Skåne. Styrelseledamot i Solar Region SkåneTel. 070-306 44 92 gustaf.wiklund@energikontorsyd.se

Läs mer om

Annika Öberg

Projektledare

Arbetar med hållbara transporter och regional utveckling.Tel. 0709-21 60 59 annika.oberg@energikontorsyd.se

Läs mer om