Annica Owesson

Projektledare


Arbetar bland annat med hållbara transporter och beteendeförändring. Tel. 070-306 17 21
annica.owesson@energikontorsyd.se

" Energi- och klimat är superviktiga framtidsfrågor – jag vill vara en del av lösningen. "

Det här arbetar med

Arbetar bland annat med hållbara transporter med fokus på persontransporter, t ex övergång till förnybara bränslen och laddinfrastruktur. Hon gillar också att arbeta med förändringsprocesser, både på organisatorisk och på individuell nivå.


Sitter på kontoret i Lund

Bakgrund

Annica är generalist och är utbildad miljövetare med tvärvetenskaplig inriktning. En stor del av hennes yrkesliv har hon arbetat i kommunala organisationer och är vid det här laget hyfsat väl insatt i kommunala besluts- och förankringsprocesser. Annica har arbetat som miljöstrateg, som utvecklare/planerare/avfallsingenjör på ett avfallsbolag och med beteendepåverkan och hållbara transporter i två kommuner.


Anställd sedan 2019.