Om dataskydd

Så här hanterar Energikontor Syd personuppgifter


Personuppgiftsansvarig

Energikontor Syd AB
Smedjegatan 37
352 46 Växjö
Organisationsnummer: 556713-0116

Info@energikontorsyd.se
 

Personuppgifter

När du använder vår hemsida eller lämnar information om dig till oss godkänner du att vi sparar dina personliga uppgifter i de system vi använder för att utföra vårt arbete och fullgöra våra plikter gentemot finansiärer och myndigheter, eller för att göra ditt besök på vår hemsida smidigare och enklare. Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt.

Dina personuppgifter delas endast med tredje part för att fullgöra avtal eller rättslig förpliktelse, med projektfinansiärer i samband med rapportering, och med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Personuppgift som skickas till projektfinansiärer inom EU-program kan komma att skickas till tredje land.

 

Vad är en personuppgift?

Ditt namn, ditt telefonnummer, din e-postadress, ditt IP-nummer, ett identifierbart foto, en videofilm där du medverkar – alla uppgifter som sparas i en fil eller ett register som kan identifiera dig som person räknas som en personuppgift.
 

Varför behandlar vi din personliga information?

Vi behandlar informationen för att administrera, tillhandahålla och analysera användningen av våra tjänster och uppdrag.

 • För att kunna skicka dig något av våra nyhetsbrev. Vill du inte fortsätta prenumerera så finns en länk för att avsäga sig prenumerationen längst ner i nyhetsbrevet.
 • För att kunna svara på epost som skickas till oss.
 • För att kunna organisera seminarier, möten och utbildningar, eller andra projektaktiviteter.       
 • För att kunna informera om vår verksamhet på möten/seminarier, via vår hemsida eller sociala medier eller andra relevanta sammanhang
 • För att kunna rapportera aktiviteter inom de projekt vi driver, vilket är ett krav från projektfinansiärerna. Vi sparar personuppgifterna som samlas in inom ett projekt så länge som finansiärerna kräver det, vilket är olika länge för olika finansiärer, samt så länge bokföringslagen kräver det, vilket sammantaget kan bli upp till tretton år efter projekttidens slut. Finansiärer är till exempel, EU:s struktur- eller regionalfonder, nationella myndigheter, regionala aktörer som regioner eller länsstyrelser.
 • För att kunna sammanställa statistik och analysera trafiken på hemsidan, samt för teknisk administration och utveckling av hemsidan.
   

Följande personer har access till din personliga information: anställda vid Energikontor Syd. Du har rätt att utan kostnad en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Energikontor Syd. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
 

För att begära ut dina personuppgifter

Skicka ett brev till
Energikontor Syd AB
Smedjegatan 37
352 46 Växjö.

 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I enlighet med Dataskyddsförordningen (2018-05-25) behandlar Energikontor Syd personuppgifter. Behandlingen sker med uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke som legal grund. Samtycke kan när som helst återtas och meddelas genom ett brev till Energikontor Syd AB, Smedjegatan 37, 352 46 Växjö.
 

Cookies

Du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator, om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.

En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare, och kan minnas val du tidigare gjort och information du fyllt i. Syftet är att det ska bli enklare och snabbare att surfa. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en besökarens surfande. Energikontor Syd sparar ingen personlig information via cookies.

Du kan också ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.
 

Cookies kopplade till tredjepartsprogram på vår webbplats

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem besökaren är. Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av webbplatsen vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.

På webbplatsen har vi på vissa sidor bäddat in filmer från vår YouTube-kanal. Filmerna visas med Youtubes filmspelare och när filmerna spelas upp används cookies av youtube.com. Vi bäddar in och länkar till bland annat Facebook och Twitter.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som ändrades 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies/kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor, samt ändamålet med användningen av kakorna. Webbplatsen ska informera om hur kakor kan undvikas. Du som besökare ska även ges möjlighet att samtycka till att kakor används.
 

Uppdragsavtal

När vi utför uppdrag åt en myndighet eller organisation enligt avtal så är det uppdragsgivaren som är personuppgiftsansvarig och vi som uppdragstagare som är personuppgiftsbiträde. All behandling av personuppgifter vi gör åt inom uppdraget sker med stöd av det personuppgiftsbiträdesavtal uppdragsgivaren upprättar och i enlighet med instruktioner givna i detta. Som uppdragstagare kan vi behöva hantera och behandla dels information om anställda, och dels personuppgifter som uppdragsgivaren har tillgång till för sina kunder, på sin hemsida, i annonser och intranät. De personuppgifter som förekommer är:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Bostadsadresser
 • E-postadresser
 • Bilder

Personuppgifterna insamlas på olika sätt. Uppgifter om anställda kan finnas i det avtal uppdragsgivaren undertecknar, i mötesanteckningar som vi upprättar samt i e-mailkorrespondens. Personuppgifterna kan komma att föras över till material vi skapar, till exempel hemsidor, intranät, presentationer, annonser, worddokument mm. Vi använder personuppgifter som uppdragsgivaren överlämnar till oss endast i syfte att utföra det uppdrag vi fått och i enlighet med uppdragsgivarens instruktioner. Efter att uppdraget utförts arkiverar vi och sparar det material vi skapat som en del av uppdraget. Detta i syfte att kunna följa upp uppdraget och fullgöra våra lagliga skyldigheter. Vi raderar alla personuppgifter senast sju år efter att uppdraget slutförts.

Den lagliga grunden för att behandla de personuppgifter uppdragsgivaren överlämnar till oss är det avtal som ligger till grund för uppdraget.

Energikontor Syd anlitar underkonsulter för vissa uppdrag och delar av uppdrag, till exempel IT-tjänster. Dessa underkonsulter kommer, i den mån de hanterar personuppgifter, att agera som underbiträden till oss. Vi säkerställer att underbiträden agerar i enlighet med gällande lagstiftning och följer våra policies, för att i alla avseenden uppfylla uppdraget som vi utför åt uppdragsgivaren. Om ni vill ha information om vilka underbiträden vi anlitar, vänligen kontakta info@energikontorsydost.se. Utöver detta delar vi inte med oss av personuppgifter till tredje man om inte detta behövs för att utföra uppdraget i enlighet med uppdragsgivarens instruktioner.

Om vi har kommit överens om det i godkänd offert eller i avtal så kan vi publicera uppdragsgivarens bilder och text på Facebook, Instagram, YouTube och/eller Linkedin. Detta innebär att personuppgifter som förekommer i dessa forum, normalt endast bilder, kan komma att spridas utanför EES. 
 

Länkar

På denna webbplats kan det finnas länkar till andra webbplatser som inte står under kontroll av Energikontor Syd. Dessa länkar är endast för informationssyfte och vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Energikontor Syd är inte ansvarig för något innehåll som länkats till från hemsidan. Om någon skada uppstår genom användning av information som presenteras kan endast upphovsmannen av respektive sidor vara ansvarig.
 

Upphovsrättsskyddat material

Författarna av hemsidan har inga avsikter att använda upphovsrättskyddat material utan tillåtelse. Vid problem med upphovsrättsskyddat material som använts på hemsidan bör Energikontor Syd omedelbart meddelas på info@energikontorsyd.se.

Upphovsrätten för material som skapats av Energikontor Syd och dess anställda är skyddat. All kopiering eller användning av objekt såsom broschyrer, rapporter, diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan avtal med Energikontor Syd.
 

Utskriftsvänliga sidor

Utskrift anpassar sig automatiskt till ett lämpligt format. Det är alltså normalt att dina utskrifter inte ser ut precis som på skärmen.
 

Tillsynsmyndighet

Du har rätt att vända dig till Integritetsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt. Integritetsmyndigheten är tillsynsmyndighet avseende behandlingen av personuppgifter.
 

Ansvarsfriskrivning

Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna webbplats. Den företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns på webbplatsen.
 

Frågor

Har du frågor om eller synpunkter på vår webbplats kontakta info@energikontorsyd.se.