Om Energikontor Syd AB

Energikontor Syd är ett regionalt kompetenscentrum inom hållbara energisystem.

Vårt uppdrag är att stötta företag och offentliga aktörer i energiomställningen. Vårt arbete ska leda till att lokala och regionala energi- och klimatmål nås och att sydregionen gemensamt tar ansvar för att bidra till att nå mål på nationell och EU nivå. Våra insatser ska förbättra beteenden och ge stöd till medvetna beslut för minskad klimatpåverkan, lägre energikostnader och hållbar regional utveckling.

Våra medarbetare är kärnan i vår verksamhet och de är experter inom sina områden. Genom deras samlade expertis förmedlar vi inspiration och kunskap och tillsammans ökar vi samarbete och handlingskraft. Vi initierar och driver olika strategiska och operativa samverkans- och utvecklingsprojekt.

Vi ägs av kommuner och regioner i södra Sverige. Vi är alltid opartiska och har inget vinstintresse.

Vi är ett av Sveriges fjorton och Europas nära fyrahundra regionala energikontor som samordnas via Energikontoren Sverige och Fedarene. Oavsett var vi finns är syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv.

Våra cirka 25 medarbetare hittar du på kontoren i Kalmar, Karlskrona, Lund, Oskarshamn och huvudkontoret i Växjö.

Vi är en del av något större

Karta över Sverige där de 14 energikontoren finns utpekadeEnergikontoren Sverige

Energikontoren Sverige är den samlade kraften av landets 14 regionala energikontor. Vi finns i hela landet där vi är regionala pådrivande krafter för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar.

Energikontoren Sveriges uppgift är att bidra till att våra respektive regioner når sina energi- och klimatmål och skapa förutsättningar att nå de nationella energi- och klimatmålen. Genom vår samlade expertis stöttar vi kommuner, regioner och företag genom att ta initiativ och driva projekt som hjälper dem att ställa om till en hållbar verksamhet. Detta gör vi på̊ flera sätt, strategiskt och operativt, i olika typer av samverkans- och utvecklingsprojekt. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.

Syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv.

Här kan du ta del av en film från Energikontoren Sveriges Regionkonferens 2024 som visar mer om vårt arbete.

2024 valdes Malin Lakso, vd Power Circle, om som ordförande i föreningen och vår vd Christel Liljegren är styrelseledamot och kassör. Läs mer

 

 

 

Samordning internationellt

Det finns runt 400 energikontor i Europa. Samtliga arbetar mot ett gemensamt mål: att främja energieffektivitet och förnybara energikällor för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Energikontoren verkar lokalt eller regionalt med tillgång till ett världsomspännande kontaktnät. Samordningsorganet för de europeiska energikontoren är FEDARENE, en organisation som bildades 1990 med syfte att skapa samverkan mellan myndigheter och EU-institutioner, samt främja utbyte av kunskap, erfarenheter och utveckling av gränsöverskridande projekt.

Energikontor Syd deltar aktivt i Fedarenes styrelse, där vd Christel Liljegren är Vice-president for Mobility and Transport.
 

Logga Fedarene
 

Faktureringsadress och företagsuppgifter

Energikontor Syd AB
Smedjegatan 37
352 46 Växjö 

 

Skicka helst er faktura som e-faktura. Se GLN nedan. Om detta ej är möjligt, skicka fakturan som PDF  per mail till energikontorsyd[at]centsoft.se.

 

Organisationsnummer: 556713-0116
Momsregistreringsnummer VAT: SE556713011601
Bankgironummer: 5256-8227

GLN: 7365567130113

Läs våra krönikor i Smålands näringsliv

Nr 1 Februari 2020 Vätgas - är det dags nu? - Sarah Nilsson

 

Nr 5 December 2019 Vad kan näringslivet lära av kommunernas transporteffektivitet? - Olof Moen

Nr 4 September 2019 Skapa dig en orättvis konkurrensfördel - Torun Israelsson

Nr 3 Juni 2019 Småskalig elproduktion från bio - ett sätt att möta effektproblem - Daniella Johansson

Nr 2 April 2019 Ställ om till förnybar energi - Pierre Ståhl

Nr 1 Februari 2019 Solceller - väl värda investeringen - Roger Gunarsson

 

Nr 6 December 2018 Att mäta är att veta - Lena Eckerberg

Nr 5 November 2018 Din resa gör skillnad - Jenny Bäckström

Nr 4 September 2018 Eldrivna lastcyklar - billig transport i stan - Anna Månsson

Nr 3 Juni 2018 Småskalig elproduktion från bio - fler företag investerar - Daniella Johansson

Nr 2 April 2018 Ständiga förbättringar - även inom energi och klimat - Daniel Hägerby 

Nr 1 Februari 2018 Det våras för cykeln - Teréz Palffy 

 

Nr 6 December 2017 Industriell symbios är det nya svarta - Pierre Ståhl

Nr 5 November 2017 Klimatklivet – ett steg mot fossiloberoende - Göran Gustavsson

Nr 4 September 2017 Energinätverk för fastighetsägare - Stefan Olsson

Nr 3 Juni 2017 Jo, det gör faktiskt nytta om du stänger av! - Lena Eckerberg

Nr 2 April 2017 Biogas – en viktig del av den fossilfria transportsektorn - Hannele Johansson

 

Nr 6 December 2016  Skogen - en förbisedd resurs - Göran Gustavsson

Nr 5 November 2016 Borgmästaravtalet – kommuner visar vägen - Göran Gustavsson

Nr 4 September 2016 Börjar kommuner ta kontroll över logistiken? - Fredrik Mårdh

Nr 3 Juni 2016 Vi är tillsammans på samma klot - Lena Eckerberg

Nr 2 April 2016 Möjligheter inom förnybar energi - Pierre Ståhl

Nr 1 Februari 2016 Biogasen i rullning - Hannele Johansson


Nr 6 December 2015 Lokalt mejeri gör numera även lokal el - Daniella Johansson

Nr 5 November 2015 Ökad konkurrenskraft genom minskade kostnader - Ulf Hansson
Nr 4 September 2015 Fordon i företaget  - Christel Liljegren

Nr 3 Juni 2015 Nudging – en vänlig puff i rätt riktning... - Lena Eckerberg
Nr 2 April 2015 Teknikskifte inom gatubelysning ger nya affärsmöjligheter - Christel Liljegren
Nr 1 Februari 2015 Om tre år ska alla nya hus vara nära-nollenergihus - Stefan Olsson


Nr 6 December 2014 Industrier som gått över till förnybara bränslen vinnare vid årsskiftet - Göran Gustavsson
Nr 5 November 2014 Livscykelkostnaden viktigare än investeringskostnaden - Stefan Olsson
Nr 4 Oktober 2014 Jag äger ingen bil men jag har tillgång till hundra - Johan Raustorp

Nr 3 Juni 2014 Turistnäringen viktig för Sverige och hållbart samhälle - Lena Eckerberg

Nr 2 April 2014 Energipotentialen i Småland - Göran Gustavsson


Nr 6 December 2013 Kronoberg är bäst i landet på att bygga lågenergihus - Stefan Olsson
Nr 5 November 2013 Biogas är bra för klimatet och regionen - Hannele Johansson
Nr 4 September 2013 Att köra eller inte köra, det är frågan! - Christel Liljegren

Nr 3 Juni 2013 Nya 3:12-regler (Ibland stöter man på lösningar som är så självklara att man bara kan undra varför ingen tänkt på dem förut och varför inte alla gör så) - Fredrik Mårdh
Nr 2 April 2013 Energieffektiva företag - Roger Gunnarsson