Bolags- och föreningsstyrelse

Energikontor Syd AB ägs av Föreningen Energikontor Syd, vars medlemmar består av kommuner och regioner i  Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skånes län.  Se lista med alla ägarorganisationer.

Energikontor Syd leds av en bolagsstyrelse och en föreningsstyrelse (samma personer i båda styrelserna) med bred politisk förankring i regionen. Styrelserna väljs på föreningsstämman respektive bolagsstämman. 


Från vänster till höger: Lena Wallentheim, Staffan Larsson, Cecilia Bladh in Zito, Ronnie Nilsson, Tony Rahm, Per-Ivar Johansson, Helen Bengtsson, Peter Wretlund, saknas Ulf Hedin
 

Ordförande
Lena Wallentheim (S), Hässleholm

Vice ordförande
Staffan Larsson (C), Borgholm

Ledamöter
Peter Wretlund (S) Region Kalmar län
Per-Ivar Johansson (C), Region Blekinge, Karlshamn
Helen Bengtsson (S), Region Kronoberg, Älmhult
Ulf Hedin (M), Växjö
Tony Rahm (M) Region Skåne
Cecilia Bladh in Zito (SD), Hörby
Ronnie Nilsson (SD), Karlskrona

Auktoriserad revisor
Patrik Hansén, Access Revision AB
Revisorssuppleant, Karolina Ganholt, Access Revision AB

Valberedning
Roland Gustbée (M), Region Kronoberg - sammankallande
Leif Larsson (C), Region Kalmar län
Lars-Olof Larsson (KD), Region Blekinge
Carl-Johan Sonesson (M), Region Skåne

Information till ägare