European City Facility (EUCF)

EUCF och Life-logga på bild med höghus och himmel.

STÖD TILL KOMMUNER

Skapa investeringskoncept för genomförande av energiplaner

Kommuner är nyckelaktörer i Sveriges energiomställning, eftersom här finns en oerhörd potential att göra omfattande investeringsprogram i förnybar energi och energieffektivisering. Kommuner spelar också en nyckelroll genom möjligheten att samla många mindre projekt och åtgärder till större investeringsportföljer, och  därefter mobilisera det kapital som behövs för omställningen.

Stödet ni kan söka i EUCF hjälper er att skapa ett fullt utvecklat investeringskoncept, vilket är fundamentalt för att få tillgång till de stora europeiska investeringsprogrammen. Exempelvis EFSI (europeska fonden för strategiska investeringar), ESIF (europeiska struktur- och investeringsfonerna), olika PDA (project development assistance) t.ex. Europeiska Investeringsbankens ELENA, men även för Kommuninvest och den privata sektorn. EUCF:s roll är att stärka kommunernas strategiska arbete för att komma åt detta kapital.

Ansök om klumpsumma på 60 000 euro

Kommuner och grupper av kommuner kan ansöka till EUCF om att få en klumpsumma på 60 000 euro för att få stöd med att utveckla ett investeringskoncept för att förverkliga sina energi- och klimatplaner.

Under ett call - en utlysningsperiod - på två månader, är det öppet för att skicka in sin ansökan. Det kommer öppnas sammanlagt tre call mellan 2023 till 2025. Vid varje utlysning kommer Energikontor Syd att ordna ett webbinarium för svenska kommuner, med information om stödet man kan få och hur man gör för att söka det. 

Senaste callet var öppet för ansökan mellan 28 april och den 30 juni 2023. 

Prenumerera på ett Call alert från EUCF:s europeiska hemsida för att direkt få information om när callen öppnar.

Preliminära datum för kommande calls:

  • Januari-februari  2024
  • November-december 2024

Läs mer om processen på eucityfacility.eu

Webbinarium

Information om stödet gavs vid två tillfällen, webbinarium den 3 maj kl. 9-10 och den 24 maj kl 9-11. Här fanns möjlighet att ställa frågor till EUCF:s nationelle expert Stefan Olsson,  men också till två kommuner som ansökt i tidigare omgångar.

  • Titta på webbinariet från 3 maj 2023, med information om utlysningen och ansöksprocessen. Ladda ner presentationen (pdf).

Vad innehåller ett investeringskoncept?

Trots den stora potentialen att mobilisera kapital för omställningen till ett fossilfritt och mer energieffektivt samhälle, finns det några grundläggande hinder. Generellt saknas ett robust, trovärdigt och tillräckligt utvecklat investeringskoncept.

Ett investeringskoncept ska bland annat innehålla

  • genomlysning av potentiella åtgärder
  • beskrivning av aktörer som ska involveras
  • ekonomisk analys inkl. finansieringsbehov
  • implementeringsplan

Med hjälp av klumpsumman på 60 000 euro kan din kommun eller din kommungrupp arbeta fram ett fullständigt investeringskoncept.

Skaffa finansieringen

Efter ert investeringskoncept blivit godkänt bjuds ni in att träffa europeiska finansieringsaktörer, för att hitta möjligheter att finansiera de investeringar och åtgärder som ni behöver göra för att nå era uppsatta mål.


Vad är Energikontor Syds roll

Vi har uppdraget att vara en nationell hubb för information och stöd gällande utlysningarna. 

Vi har också rollen av nationell expert, vilket innebär att vi finns som stöd för kommuner/kommunsamarbeten som fått sin ansökan godkänd, genom processen att skapa sitt investeringskoncept.

Kontaktpersoner

Nationell expert

Stefan Olsson
Kontakta mig

Information

Johanna Wallin
Kontakta mig


Läs om förra omgången av EUCF på Klimatkommunernas hemsida.

Vad är European City Facility (EUCF)?

European City Facility startades 2020 och har nu påbörjat sin andra omgång. Från 2020-2024 finansierades projektet av EU:s Horisont 2020 och från 2023-2027 av EU:s Life-program. EUCF leds av en Strategic Board med representanter från Energy Cities, Climate Alliance, FEDARENE, Enviros, Adelphi, GNE Finance och ICLEI. Läs mer på EUCF:s hemsida.

EU:s program LIFEs logga The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the CINEA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.