Jobba hos oss!

Vi är idag ett tjugotal anställda på fem kontor i södra Sverige; Växjö, Karlskrona, Kalmar, Lund och Oskarshamn. Majoriteten av våra anställda jobbar som projektledare inom våra områden energieffektivisering, förnybar energi, hållbara transporter och strategiskt arbete. Energikontor Syd initierar, koordinerar och genomför projekt som syftar till ökad energieffektivisering och tillförsel av förnybar energi inom alla samhällssektorer. 


Om vårt arbete

I våra projekt arbetar vi brett med energifrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv och energifrågorna omfattar energisystemets alla delar; från tillförsel, omvandling och distribution till användning av drivmedel, el, värme och kyla. Insatserna i projekten ska leda till att energiekosystemet; som förutom det tekniska systemet består av lagar, regler, styrdokument, stödsystem samt alla aktörer och deras beteende, kunskap och beslut; utvecklas så vi uppnår ett hållbart energisystem i södra Sverige. 


Om oss

Vårt uppdrag är att arbeta med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.
Vi är en opartisk organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i sydost; Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län.  Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.


Vi har kontor i Växjö, Karlskrona, Kalmar, Lund och Oskarshamn. Vi tillämpar också distansarbetsavtal som gör det möjligt att kombinera kontorsarbetsplatsen med att sitta hemma ett par dagar i veckan. 


Vi är 15 energikontor i Sverige och syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv.

 

Exempel på arbeten vi gör på på Energikontor Syd

Rapport Elförsörjning i Kronoberg (2022)

Rapport Elförsörjning - så ser läget ut i Blekinge (2021)

Debattartikel Låt energieffektivisering underlätta elektrifieringen (2021)

Energikontorets expertis är ofta efterfrågad i olika sammanhag - se lista på remisser vi svarat på.

 


Spontanansökningar

För spontanansökningar, maila Christel Liljegren.

 

Personuppgiftsskydd

I och med att du mailar din ansökan till oss samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i syfte att matchas mot eventuellt kommande lediga tjänster hos Energikontor Syd AB. Dina uppgifter kommer att raderas efter 1-2 år. Du har rätt att utan kostnad en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Energikontor Syd. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas. För att begära ut dina personuppgifter, skicka ett brev till Energikontor Syd AB, Smedjegatan 37, 352 46 Växjö.