Välkommen att jobba hos oss!

Energikontor Syds kärna bygger på ett starkt och energirikt team med medarbetare fördelade på fem kontor i södra Sverige. Vi finns i Växjö, Karlskrona, Kalmar, Lund och Oskarshamn.

Hos oss jobbar kommunikatörer, ekonomer samt projektledare och experter inom hållbara energisystem.  

Vad jobbar vi med?

Energikontor Syd initierar och driver olika strategiska och operativa samverkans- och utvecklingsprojekt. Insatserna, som vi genomför tillsammans med många andra viktiga samarbetspartners, ska leda till att utveckla ett hållbart energisystem i södra Sverige. Vi arbetar därför med att öka medvetenhet och kunskap om energieffektivisering, förnybar energi, hållbara transporter och strategiskt energi- och hållbarhetsarbete inom energisystemets alla delar; från tillförsel, omvandling, distribution och lagring till behov och användning av drivmedel, el, värme och kyla. Förutom att utveckla det tekniska systemet stöttar vi även utveckling av organisation och roller samt styrdokument och stödsystem.  

En riktig förändring och förbättring uppnås först när vi ökat kunskapen hos en enskild aktörer eller en hel organisation så de kan ändra beteende och fatta medvetna beslut.

Läs mer om oss och våra ägare

 

Exempel på arbeten vi gjort

Rapport Elförsörjning i Kronoberg (2022)
Rapport Elförsörjning - så ser läget ut i Blekinge (2021)
Debattartikel Låt energieffektivisering underlätta elektrifieringen (2021)
Energikontorets expertis är ofta efterfrågad i olika sammanhang - se lista på remisser vi svarat på.

 

Vem är du?

Vi på Energikontor Syd ska hjälpa andra så de har kompetens, blir motiverade och ges möjlighet att kunna fatta medvetna beslut i riktning mot ett hållbart energisystem. Du behöver därför vara intresserad av att, via din kunskap och med stöd av de åtgärder och resultat vi får i vårt arbete, inspirera, utbilda och engagera andra. Din kunskap ligger inom energisystemet – tillförsel, omvandling, distribution, lagring och användning av el, värme, kyla, drivmedel mm. Du kan också ha kompetens inom verksamhets-/energiledningssystem, affärsutveckling, hållbar upphandling, organisation och ledarskap eller beteendekunskap som är viktiga pusselbitar för att åstadkomma förändring.

 

Vill du göra praktik eller examensarbete med fokus på ett hållbart energisystem?

VI vill gärna att du kommer till oss, vi tar varje år emot ett begränsat antal LIA praktikanter och examensarbetare. Vi arbetar i projektform vilket innebär att de målgrupper vi möter och de åtgärder och insatser vi genomför varierar över tid. Vid en praktik eller vid ett examensarbete kommer du som student få dock alltid få stora möjligheter att utöka ditt nätverk genom att följa med våra medarbetare ut när vi träffar offentliga organisationer och företag. Du kommer dels att arbeta tillsammans med våra experter, dels få ansvar för egna arbetsuppgifter kopplat till de arbetsområden som passar bäst in på din utbildning. Våra arbetsområden är fler hållbara resor och transporter, mer hållbart byggande och boende, stärka näringslivets energi- och klimatarbete, öka andelen förnybar energi och förmedla kunskap om strategiska metoder och verktyg inom energiomställningen.

Möt vår LIA praktikant Jonatan Sturesjö
Möt vår LIA praktikant Jonatan Sturesjö

 

Att komma i kontakt med oss

Är du intresserad av vårt arbete och vill göra din LIA eller ditt examensarbete hos oss skickar du information om dig själv och varför du vill komma till oss i ditt personliga brev, bifoga också cv samt information om din pågående utbildning.

Ansökan och frågor skickas till:
Christel Liljegren, Vd
Epost: christel.liljegren@energikontorsyd.se 
Tel: +46 (0)706- 208 308

 

Personuppgiftsskydd

I och med att du mailar din ansökan till oss samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i syfte att matchas mot eventuellt kommande lediga tjänster hos Energikontor Syd AB. Dina uppgifter kommer att raderas efter 1–2 år. Du har rätt att utan kostnad en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Energikontor Syd. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas. För att begära ut dina personuppgifter, skicka ett brev till Energikontor Syd AB, Smedjegatan 37, 352 46 Växjö.