"Ser nu energifrågan ur ett större perspektiv"

Publicerad: 2024-06-11

Under våren 2024 genomförde studenten Johannes Nicklagård sin praktik hos oss på Energikontor Syd. I en intervju berättar han om sin tid på Oskarshamnskontoret, där han fått hänga med vår energiexpert Roger Gunnarsson på en rad olika insatser och uppdrag. 

Hur kommer det sig att du valde att genomföra din praktik hos oss?

- Jag studerar till energiingenjör på distans via FEI, Företagsekonomiska institutet i Stockholm. För mig var det naturligt att läsa vidare inom området efter att ha utbildat mig till drift- och fastighetstekniker. Jag fastnade lite extra för kurser inom miljö och hållbarhet samt energieffektivisering.

Jag tror att intresset började redan i mitt tidigare yrke som butikschef och sedermera driftchef över ett flertal butiker inom  dagligvaruhandeln. Det fanns redan då en viss frustration över höga energikostnader och inte alltför sällan ett ineffektivt, för att inte säga slösaktigt, teknikutnyttjande. De stora ”bovarna” var alltid värme, kyla, ventilation och belysning och det var mer regel än undantag att vi kontaktade serviceföretag inom respektive avgränsat område när problem uppstod. Vi gjorde sällan något förebyggande eller kom på tanken att ta ett helhetsgrepp om energifrågan, det vill säga raka motsatsen till vad jag har fått lära mig i skolan och i synnerhet utvecklat under praktiken.

På den vägen var också valet enkelt när jag skulle söka praktikplats. Jag ville känna att jag bidrog till något större och meningsfullt, göra nytta på riktigt i större skala, men också få möjligheten att besöka enskilda verksamheter och diskutera energianvändning. 

Det låter spännande, kan du utveckla ditt resonemang?

- Ta en butik som exempel. Alla system hänger ju ihop på ett eller annat sätt. Vi kanske har ett onödigt högt kylbehov i lokalen eftersom den äldre belysningen bidrar med värme. På vinterhalvåret kanske vi behöver mer värme i lokalen på grund av att kylar och frysar saknar lock eller är dåligt tätade. Kanske kan vi dra nyttja av att en värmepump både har en kall och en varm sida eftersom det ofta finns ett värme- och kylbehov samtidigt.

Jag är övertygad om att det finns enormt mycket mer att vinna genom att kontakta någon som kan beakta hela verksamhetens energianvändning och system i stället för någon som specialiserat sig på enbart en del av det stora. Men viktigast är nog betydelsen av att våga tänka nytt och ifrågasätta gamla vanor och beteenden. Ta en sådan sak som dessa fina kylar som dryckesföretag gärna skänker till butiker ”helt gratis”. Är det verkligen gratis när butiken står för elkostnaden? Hur energieffektiv är egentligen en sådan kyl? Och måste verkligen dricka säljas kyld?

När jag har varit med Roger på så kallade ”energiråd” har vi alltid på förhand efterfrågat timvärden på energianvändningen för att ha ett underlag att diskutera utifrån när vi besöker verksamheten. Vi vill gärna föra en dialog kring hur de i verksamheten själva ser på energifrågan. Det är oerhört viktigt att se på verksamheten, eller fastigheten, ur ett större perspektiv. Man ska ha förståelse och respekt för att det kan vara svårt att göra när man vistas i samma lokaler varje dag. Det är som man säger: det kan vara svårt att se skogen för alla träden. Att det då kommer någon utifrån med nya ögon är guld värt, om man är ödmjuk inför det.

Vad har du mer fått göra hos oss?

- Utöver att ha varit delaktig i min handledare Rogers roll som regional utvecklingsledare, har jag bland annat hjälpt till att kartlägga gasolanvändning hos företag och industrier i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Jag utförde en energi- och effektanalys av Hörby kommuns samtliga elavtal. Det var fascinerande att se hur mycket pengar det går att spara bara genom att ha bättre koll på el- och energianvändningen.

Jag bidrog även till att starta upp ett arbete inom energiledningssystem tillsammans med Lessebo och Oskarshamns kommun för att ta kontroll över och styra sin energianvändning på ett mer systematiskt sätt. 

Hur har du haft det och vad har du lärt dig?

- Det har varit väldigt bra, mycket inspirerande och lärorikt. Jag har blivit väl mottagen och känslan är att min insats har varit uppskattad i företaget. Med tanke på den resa jag har gjort, från butiksvärlden till fastighetstekniker, har jag verkligen fått mina vyer vidgade och jag ser nu energifrågan ur ett mycket större perspektiv än jag gjorde tidigare. Det jag framför allt vill lyfta är att det har varit berikande att få ta del av Energikontor Syds arbete som den part som initierar och utvecklar projekt i linje med små som stora klimatmål, det vill säga kommunala till europeiska mål.

Detta arbete känns meningsfullt och samhällsnyttigt. Jag skulle inte tveka en sekund över att rekommendera andra studenter att genomföra sin praktik här! Om inte för att utöka sin kompetens inom energi och energieffektivisering, så för att öka sin förståelse för att det faktum att energifrågan kan vara så oerhört stor och komplex. 

Jag är väldigt tacksam för att jag har fått denna möjlighet. Stort tack!

 


Vill du göra praktik eller examensarbete med fokus på ett hållbart energisystem hos på Energikontor Syd? Läs mer på vår sida Jobba hos oss

Ansökan och frågor skickas till:
Christel Liljegren, vd
Epost: christel.liljegren@energikontorsyd.se 
Tel: +46 (0)706- 208 308

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet