Om cykeln ska kunna slå igenom i städerna kan man inte fortsätta investera i bilinfrastrukturen. Tydligare prioriteringar krävs för att det ska ske en förändring. Lättillgängliga mobilitetssystem för pendlare på landsbygden är en svår nöt att knäcka och el-scooterns egentliga nytta är tvivelaktig. Detta diskuterades på årets POLIS-konferens i Bryssel, där Energikontor Sydost deltog.