Nyhetsarkiv juni 2022

Om solceller - tre aktörer i Blekinge...

Enligt Blekinges regionala solenergimål ska lokalproducerad solenergi stå för 5% av länets elbehovet år 2030, vilket ungefär motsvarar 120 MW installerat effekt. För att bidra till att målet nås, jobbar Energikontor Sydost bland annat med att lyfta goda exempel. Vi intervjuade tre aktörer i Blekinge län för att få veta mer om deras upplevelser av solcellsinstallationer, syftet bakom och deras tankar kring batterilagring och planer framåt. 

Läs mer
Elförsörjning - så ser läget ut i Kro...

Energiomställningen med utfasning av fossila bränslen kommer att innebära ökad elanvändning i Kronobergs län. I dagsläget finns inga större kända flaskhalsar i länets elsystem, enligt en rapport som Energikontor Sydost har tagit fram. Men, med anledning av framtidens förväntade ökade elanvändning och därmed förväntade problem med tillgången på effekt, ser vi ett behov av utvecklad samverkan mellan både kommunala och regionala aktörer. 

Läs mer

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet