Solsafari gav inspiration och nya kunskaper

Publicerad: 2022-06-07

Under Solsafari Sydost 28 maj - 5 juni hade allmänheten möjlighet att besöka olika solcellsanläggningar hos olika utställare runt om i sydost. Besöken ledde både till nya kunskaper om att producera egen el, samt värdefull kontakt med de kommunala energi-och klimatrådgivarna. 

 

Femton olika hushåll/brf/lantfastigheter, utspridda i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, öppnade upp för solcells-intresserade besökare under en vecka, för att svara på frågor om hur det fungerar att producera och sälja egen el. Under Solsafarin hade besökarna också möjlighet att prata med kommunala energi-och klimatrådgivare, som antingen var på plats på de olika anläggningarna, eller som kunde kontaktas i efterhand för specifika frågor.

 

I Blekinge län

I Bräkne-Hoby i Ronneby kommun visade till exempel Thomas Håkansson och Lena Runesson upp sitt energisnåla hus med solceller (både takmonterade och fristående på marken), solfångare, elbil samt gröna tak. Markanläggningen på 350 kW producerar el som de säljer via nätet.  Paret fick bland annat besök av en familj som var intresserade av att investera i en liknande markanläggning på egen åker.

Grönt tak med solceller i Bräkne-Hoby.

Grönt tak med solceller, samt markanläggning i Bräkne-Hoby. Foto: Lidia Salame


I Karlskrona kommun visade Lars-Erik ”Limpan” Enarsson, ordförande i Älmtamåla Skolrotes Intresseförening, upp de markplacerade solcellerna vid Älmtamåla gamla skola, på en träkonstruktion som han byggt själv. Han fick besök av ett mycket intresserat sällskap på tre personer som, även de, var i färd att bygga en markbaserad anläggning. De tog tacksamt emot alla tips på hur de kan bygga anläggningen så kostnadseffektivt som möjligt, i tryckimpregnerat trä och på betongplintar. 

Solceller på Älmtamåla gamla skola. Foto: André Benaim

 

I Kalmar län

Niklas Elgmo välkomnade besökare att titta på solcellerna på hans gård utanför Färjestaden. Dagen efter fick ansvarige energi-och klimatrådivaren Daniel Hägerby ett långt samtal från ett par som besökt gården och som, enligt Daniels utsago, ska ha sagt "Det var mycket värdefullt och trevligt att få besöka någon som redan gjort slag i saken och att få diskutera solceller med honom direkt. Det blev tydligt hur viktigt det är att vara en medveten kund och vilket nytta man kan ha av den kommunala energirådgivaren." 

Solceller på ladutak. Foto: Daniel Hägerby
 

I Kronobergs län

Vår egen projektledare Johan Milton tog emot flertalet besökare till sin bostad och visade upp både solceller, styrsystem och elbil. Han fick bland annat besök av en styrelseordförande i en bostadsrättsförening som funderar på att installera solceller på en takterass. I slutändan kopplade vi ihop personen med kontaktpersonen på BRF Dala i Karlshamns kommun, som också ställt ut under Solsafarin, för vidare tips och råd. Besökare hos Johan var även faschinerade av styrsystemet som visar den aktuella produktionen av solenergi över dygnet, hur mycket som går till batteriet och vad som säljs via nätet. Det blev mycket diskussion kring vad man ska tänka på kring vilket system man ska välja, hur det funkar med skatt, samt effektfrågor.

Solceller på taket, samt bild på styrsystemet. Foto: Johan Milton och Lidia Salame

 

Solsafari Sydost 2022 arrangerades av Energikontor Sydost och de kommunala energi-och klimatrådgivarna i sydost för att möjliggöra ett kunskapsutbyte mellan de som är intresserade av att skaffa solceller och de som redan har tagit steget. 

 

För mer information om Solsafari Sydost 2022, kontakta projektledare Lidia Salame.

 

Mer om energi-och klimatrådgivningen

De kommunala energi- och klimatrådgivarna kan bistå med opartisk och kostnadsfri rådgivning för hushåll, föreningar och små/medelstora företag. Vänd dig till din kommuns energi- och klimatrådgivare för frågor om allt från uppvärmning och värmekällor i ditt hus, energispartips för dig i lägenhet, villa eller i bostadsrättsförening, till klimatsmarta färdsätt eller möjligheter till aktuella bidrag.

Hitta din närmaste energi- och klimatrådgivare.

 

Solsafarin genomfördes inom ramen för satsningen Enerselves+ som stöttar ökad integration av förnybar energi i byggnader, genom kunskapshöjning och genom påverkan på mål- och styrdokument på regional nivå. Satsningen finansieras av Intrerreg Europe och Region Blekinge. 

 

Enserselves  Interreg Europe    Region Blekinge

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet