Ökad livskvalitet med rullstolscykel

Publicerad: 2022-06-08

Idag står det cykling på schemat för flera av brukarna på dagverksamheten Uppleva på Björkenäs i Kalmar. Uppleva är till för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och cykling har blivit en favoritaktivitet för både personalen och brukarna. Energikontor Sydost fick chansen att följa med på en utflykt i samband med arbetet med en förstudie med fokus på persontransporter med cykel.

 

Personal och två brukare på varsin specialcykel på en villagata.

 

Idag är det M och Hs tur att få cykla. H har en egen elassisterad tandemcykel där hon sitter fram och personalen bakom och styr trampandet, men även H har trampor så hon får en viss rörelseträning. M får använda Upplevas elcykel med inbyggd rullstol. Han rullas in i lyftrummet där cykeln står redo. Två i personalen lyfter över M från sin rullstol till cykeln med hjälp av en lift. De har låtit tillverka specialformade kuddar för att stötta så han sitter bra i stolen. När M och H är fastspända och fått på sig hjälmarna så kör cyklarna ut från avdelning genom de breda ytterdörrarna, rakt ut i försommardagen.


Ny värdefull aktivitet för personal och brukare

Farten och vinden, dofter och känslan av regn i ansiktet uppskattas mycket av brukarna. Personalen upplever att det är lättare att kommunicera med brukare med autism, som har svårt med ögonkontakt. Uppleva har tidigare lånat cyklar av barnverksamheten men de var utan el. Med den nya elassisterade rullstolscykeln kommer de längre och brukarna får större möjligheter att själva välja väg eftersom personalen orkar mer.


För personalen blir det tillfälle för vardagsmotion.  Det blir en ny och värdefull aktivitet för både medarbetare och brukare, som tillåter ett samspel mellan de två personerna under aktiviteten. Personalen upplever tillfredsställelse av att se brukarna bli glada och lyckliga. 


- Det är fina cykelvägar här runt Björkenäs utanför Kalmar, säger Anette Jönsson som arbetar på Uppleva. Vi har lagt upp cyklandet på schema och alla cyklar. Det är jättepopulärt både bland personalen och brukarna, avslutar Anette.


Personalen tog initiativet

Tandemcykel med handikappsanpassning. Brukaren sitter fram och personalen bakom och trampar.Idén att ha cykling som en aktivitet i verksamheten kom från personalgruppen. Någon hade en tidigare erfarenhet av ett cykelprojekt och gruppen började låna rullstolscyklar från barnverksamheten.


- Att cykla med barn utan elassistans går bra men det är svårare med vuxna, berättar Mia Karlsson på Uppleva.  Man måste ha rejält med benmuskler för att orka.


Efter önskemålen från personalen lyckades samordnare Susanne Starkner få finansiering till en rullstolscykel som köptes in 2021.


- Det är ju en stor investering men vi ser ju att den ger så mycket, säger Susanne. Vi provade flera olika typer av cyklar för att hitta en som passade så många som möjligt, innan vi bestämde oss för denna modell med inbyggd och bortkopplingsbar rullstol.


Nu har rullstolscykeln precis lagts upp i bokningssystemet, precis som bassäng och gymnastiksal, så andra kan flera verksamheter på Björkenäs boka den, för att öka nyttjandegraden av investeringen.


Utvecklingen fortsätter

Verksamheten Uppleva har tillsammans med Energikontor Sydost startat tankeprocessen kring hur de i framtiden ytterligare kan öka användandet av cyklar i, och i anslutning till, sin verksamhet. Det skulle till exempel kunna handla om att titta djupare på möjligheterna att ersätta vissa lämpliga färdtjänstresor för brukare till och från sin dagliga verksamhet eller ökat utnyttjande av cyklarna på helger och när verksamheten är stängd.

 

FaktaElassisterad rullstolscykel.

  • Rullstolscykeln kostade 100 344 kr inklusive moms.
  • Leveranstiden var cirka 4 veckor.
  • Egna anpassningar har gjorts med hjälp av arbetsterapeut och fysioterapeut, samt specialbeställda stöddynor.
  • Leverantören har instruerat medarbetare i verksamheten, som i sin tur får instruera vidare i enheten.
  • Ingen ny försäkring. Egeninköpt lås.
  • Cyklarna förvaras i en garagelänga med möjlighet till laddning utom under kallaste delen av året så batterierna laddas inomhus.

 

Samhällsbetalda sjukresor med cykeltaxi

Det finns ett ökat intresse av att använda cyklar som transportmedel i världen, både för persontransporter och för varutransporter. Cyklar har en mindre klimatbelastning per körd kilometer jämfört med en bil, och det finns ett stort antal cykelmodeller att välja på. I den förstudie som Energikontor Sydost just tagit fram har ett antal cykelmodeller lämpliga för sjuk- och omsorgsresor identifierats.


Läs mer om det Vinnova-finansierade projektet Samhällsbetalda sjukresor med cykeltaxi och de tre rapporter som tagits fram inom projektet.

 

Se en kort film från cykelutflykten


 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet