Plan4CET

Strategiskt stöd för kommunala energiplaner

Syfte

Plan4CETs övergripande mål är att stödja europeiska regioner och städer i att utforma, utveckla och genomföra planer för ren energi. Projektet är ett samarbete mellan tre europeiska regioner där Skåne är en av regionerna. Det innebär ett direkt stöd till fyra kommuner i Skåne i form av seminarier och workshops.

Mål

  • Globalt mål 7: hållbar energi till alla

  • Globalt mål 11: Hållbara städer och samhällen

  • Europa klimatneutralt 2050

Projektperiod

september 2023 till februari 2026

Projektets hemsida

https://plan4cet.eu/

Plan4CETs övergripande mål är att stödja europeiska regioner och städer i att utforma, utveckla och genomföra planer för ren energi utifrån deras behov och möjligheter.

 

Projektets resultat (metoder, verktyg, hur man ökar kapacitet samt tekniskt stöd) kommer att användas för att stödja EU-regioner i planering, genomförande och uppföljning av omställningen till fossilfri energi.

 

Plan4CET kommer att direkt stödja tre EU-regioner i att förbättra sina planer för hållbar energi och klimatåtgärder: Navarra (ES), Skåne (Sverige) och Emilia Romagna (IT). Dessa regioner representerar olika typer av EU-regioner och kommer att tjäna som exempel för många andra så att kunskaperna och metoderna från projektet kan återanvändas.

 

För Skånes del innebär det ett direkt stöd till fyra kommuner i form av seminarier och workshops.

Kontaktperson

Gustaf Wiklund,
Projektledare


Tel. 070-306 44 92 ,

gustaf.wiklund@energikontorsyd.se

Projektet finasieras av Life Clean Energy Transition (LIFE CET) med medfinansiering från Region Skåne.

 

This project has received funding from the European Union’s LIFE CET Programme under Grant Agreement Nº101120316.

Caroline Bjurman Holgersson,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709-18 86 92,
caroline.bjurman@energikontorsyd.se

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,
goran.gustavsson@energikontorsyd.se

Annica Owesson,
Projektledare


Tel. 070-306 17 21,
annica.owesson@energikontorsyd.se

Bakgrund

Städer och urbana områden konsumerar 78 % av världens energi och producerar mer än 60 % av alla växthusgaser. Den bakgrunden utgör både en utmaning och en möjlighet i arbetet med att uppnå klimatneutralitet. Insikten om och behovet av att fokusera på denna möjlighet delas av städer och regioner inom EU, men övergången till klimatneutralitet är komplex, och många hinder har identifierats. Kommuner och regioner arbetar redan för att uppnå klimatneutralitet, men det behövs förbättringar i styrningen och samarbetet mellan dem. Samverkan behövs för att underlätta övergången till ren energi och för att öka kapaciteten (kunskap och resurser) men också för att utveckla och genomföra planer och strategier för fossilfri energi, så att omställningen inte fördröjs.