Roger Gunnarsson

Projektledare/Regional Utvecklingsledare


Arbetar med nätverken för de kommunala energi- och klimatrådgivarna samt med energieffektivisering och beteendefrågor.Tel. 070-620 83 05
roger.gunnarsson@energikontorsyd.se

"Den bästa kilowattimmen är den som inte används!"

Det här arbetar med

Deltar i nationella referensgrupper för Energimyndigheten runt regional utvecklingsledning och energi- och klimatrådgivning, Riksidrottsförbundet runt energieffektivisering och råd till föreningar, samt Nationellt solelnätverk. Föreläser om energieffektivisering och energibesparing nationellt och internationellt. Arbetar med effekt- och energieffektivisering inom industri, handel och föreningsliv samt för privatpersoner. Agerar som mentor för andra regionala utvecklingsledare nationellt. Arbetar också med elinfrastruktur-frågor tillsammans med regionala/lokala aktörer och kommuner i syd.


Sitter på kontoret i Oskarshamn

Bakgrund

Roger är elkraftsingenjör och projekt-/processledningsutbildad. Han har arbetat som produktionschef och teknisk chef inom verkstadsindustri samt med utvecklingsprojekt, produktions-/ planeringsfrågor och med kvalitetssystem. Roger har dessutom bakgrund som energi- och projektkonsult.


Anställd sedan 2004.