Matilda Gradin

Projektledare/Regional utvecklingsledare


Arbetar med nätverken för de kommunala energi- och klimatrådgivarna samt med energieffektivisering i företag.Tel. 070-306 32 85
matilda.gradin@energikontorsyd.se

"Energifrågan är en grundsten för att bygga ett hållbart samhälle och det är bråttom att ställa om till förnyelsebart och resurseffektivt. "

Det här arbetar med

Driver energieffektiviseringsnätverk för små- och medelstora företag i Skåne och samordnar och utvecklar arbetet för kommunernas energi- och klimatrådgivare


Sitter på kontoret i Lund

Bakgrund

Matilda har en examen i miljövetenskap och har tidigare arbetat som miljöstrateg på kommuner, bland annat med klimat, mobilitet och biogas. Hon har även jobbat bland annat som naturguide och med energifrågor på Länsstyrelsen i Skåne.


Anställd sedan 2021.