Annika Öberg

Projektledare


Arbetar med hållbara transporter och regional utveckling.Tel. 0709-21 60 59
annika.oberg@energikontorsyd.se

"För mig är energifrågorna vitala komponenter inom ett hållbart samhälle, både genom förnyelsebara energikällor och energieffektiviseringar."

Det här arbetar med

Hållbara transporter och regional utveckling.


Sitter på kontoret i Karlskrona

Bakgrund

Magisterexamen i fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola, och masterprogrammet för Strategiskt ledarskap för hållbar utveckling. Har arbetat med energifrågor, förnybar energi, energieffektivisering och mobilitet sedan tidigare.


Anställd sedan 2017.