Anna Månsson

Projektledare


Arbetar med hållbara transporter.Tel. 073-508 85 29
anna.mansson@energikontorsyd.se

"Genom Energikontor Sydost har jag möjligheten och förmånen att arbeta med transportfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv och samtidigt träffa människor och verka i en region jag tror på. I mitt uppdrag stödjer jag våra medlemmar i regionen med min kunskap och närvaro och tillsammans tror jag att vi kan uppnå och överträffa hållbarhetsmål och förväntningar. Jag vill vara en förebild för andra när det kommer till en hållbar livsstil. Jag vill inte begränsa mitt engagemang och fokus på klimat- och miljöfrågor till min arbetsplats utan jag vill även förmedla min inställning genom mitt eget beteende. Ett hållbart energisystem i sydregionen. Vad väntar vi på? "

Det här arbetar med

Anna har sedan 2014 varit projektledare på Energikontor Syd med fokus på hållbara transporter. Anna har arbetat som koordinator i EU-projektet Low Carbon Logistics med fokus på koldioxidsnåla transportlösningar. Anna har även arbetat med projekt med fokus på bland annat samåkning, hållbar upphandling av busstrafik, cykeltaxi och delningstjänster för mobilitet.


Sitter på kontoret i Karlskrona

Bakgrund

Har läst till civilingenjör i Industriell Ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Under de två sista åren av min utbildning läste jag masterprogrammet Supply Chain Management där mina kursval inriktade sig mot logistik, transport och hållbarhet. Innan jag började på Energikontor Syd arbetade jag för bygg- och anläggningsföretaget Bilfinger Construction GmbH i Göteborg.


Anställd sedan 2011.