Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare


Arbetar med projektfinansiering, energieffektivisering, regional utveckling och beteendefrågor.Tel. 0734-40 82 75
lena.eckerberg@energikontorsyd.se

"Att jobba på Energikontor Syd är ett kreativt jobb där medarbetarnas entusiasm och kunskap är nyckeln för att för att driva utvecklingen framåt i regionen för en minskad energianvändning och en ökad kunskap om förnyelsebara energikällor. Det är tillfredsställande att uppleva att det sker en förändring inom energieffektivisering och klimatfrågan sedan starten 1999, men vi ger oss inte där vi är nu, utan det finns mycket kvar att göra. "

Det här arbetar med

Ansvarar för att koordinera Energikontor Syds projektutveckling i enlighet med regionens och medlemmarnas mål. Expert på EU-projekt, program och utlysningar inom energieffektivisering och förnybar energi. Koordinerar och arbetar inom internationella och nationella projekt som handlar om energieffektivisering, regional utveckling, beteendefrågor, övrigt stöd och rådgivning till offentlig sektor t.ex. inom upphandling och Borgmästaravtalet. Deltar i den nationella referensgruppen för klimat, energi och mobilitet i Horisont Europa.


Sitter på kontoret i Oskarshamn

Bakgrund

Lena är högskoleingenjör inom energi och miljö, med mångårig erfarenhet av internationell och nationell projektledning. Har även arbetat som extern expert för EU-kommissionen. Lena har varit med och utvecklat Energikontor Syd (tidigare Energikontor Sydost) från starten 1999.


Anställd sedan 1999.