EU City Facility

Stöd för kommuner att skapa investeringskoncept för sina energi/klimatplaner

Syfte

Kommuner och grupper av kommuner i hela Sverige kan ansöka till EUCF om att få en klumpsumma på 60 000 euro för att få stöd med att utveckla ett investeringskoncept för att förverkliga sina energi- och klimatplaner. Under utvecklingsprocessen stöttar Energikontor Syd kommunerna.

Mål

Globala målen, främst

7 - Hållbar energi för alla

11 - Hållbara städer och samhällen

13 - Bekämpa klimatförändringarna

Projektperiod

december 2022 till december 2027

Det europeiska initiativet EUCF (European City Facility) har fått en fortsättning fram till 2027. Det stöttar kommuner i att skaffa kapital för omställningen till ett fossilfritt och mer energieffektivt samhälle. Via utlysningar (totalt tre tillfällen) har svenska kommuner möjlighet att ansöka om en klumpsumma på 60 000 euro (utan krav på medifinansiering) för att utveckla ett finansieringskoncept. Det blir ett första steg mot att utveckla en fullskalig finansiell plan för att mobilisera kapital för att klara de investeringar som en hållbar omställning kräver. Energikontor Syd stöttar svenska kommuner som önskar ansöka om stödet.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the CINEA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Johanna Wallin,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709 - 21 60 56,
johanna.wallin@energikontorsyd.se

Länkar

För mer information om EUCF, se energikontorsyd.se/eucf eller eucityfacility.eu