Gustaf Wiklund

Projektledare


Projektledare för Hela Sverige laddar samt Energismarta företag i Skåne. Styrelseledamot i Solar Region SkåneTel. 070-306 44 92
gustaf.wiklund@energikontorsyd.se

"Energikontoret Syd är en arbetsplats där det är möjligt är göra skillnad på riktigt."

Det här arbetar med

Arbetar med näringslivets och offentliga organisationers energiomställning – i allt från energieffektivisering, hållbara transporter och omställning till förnybar energianvändning.


Sitter på kontoret i Lund

Bakgrund

Utbildad till miljövetare och har arbetat som Miljöinspektör i Eslöv. Har tidigare varit styrelseordförande för ett större energibolag i Skåne.


Anställd sedan 2019.