Värmekamera - ett praktiskt verktyg för att hitta värmeläckage och andra brister i en fastighet

Publicerad: 2023-04-05

Det finns olika verktyg för energieffektivisering i fastigheter. Ett praktiskt verktyg är värmekameran. 

Genom att använda en värmekamera kan man upptäcka problemområden som inte är synliga för det mänskliga ögat, till exempel dålig isolering, luftläckage och ineffektiv uppvärmning. Genom att åtgärda dessa problem kan man minska energiförluster och därmed sänka energikostnaderna.

Deltagarna i Energikontor Syds företagsnätverk för besöksnäring, fick under en träff på Tingsryd Resort, testa på att använda värmekameror. Med värmekameran kunde de på ett lätt sätt se till exmpel kallras från de stora glaspartierna i konferensrummet och upptäcka golvvärmens slingor i golvet.  

Om man hittar en temperaturskillnad i en byggnad som är större än 10 grader kan man misstänka att något är fel. Värmekameror kan också användas för att optimera ventilationssystem och uppvärmningssystem.  Värmekameror kan därmed vara en kostnadseffektiv lösning för att upptäcka och åtgärda energiförluster och bidra till en mer hållbar miljö. 

Foton: Lena Eckerberg

Träffen arrangerades inom ramen för Omställningslyftet. 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet