Hur blev det nu egentligen med EUs förbud mot förbränningsmotorer?

Publicerad: 2023-04-26

I februari i år röstade EU parlamentet igenom lagförslaget som skulle sätta totalstopp mot nya bilar med förbränningsmotorer från och med år 2035. Beslutet väntades på att få ett formellt, slutgiltigt godkännande av EU:s medlemsländer i Europeiska rådet i mars. Men den 3 mars rapporterades, bl a av Sveriges Radio länk att EU tvingats skjuta upp omröstningen. Skälet är att Tyskland tillsammans med Italien, Polen och Bulgarien anser att det fortfarande ska vara tillåtet att sälja förbränningsmotorer efter 2035 som drivs av syntetiska biobränslen.

Den 28 mars rapporterar Euronews att man kommit fram till en överenskommelse – bilar med förbränningsmotorer so drivs enbart med förnybara, klimatneutrala elektrobränslen skall vara tillåtna att säljas även efter 2035, länk.

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet