Kunskapsutbyte om bioenergi i Litauen

Publicerad: 2023-04-14

I början av april besökte Energikontor Syd ett antal förbränningsanläggningar i Litauen, tillsammans med representanter för ITK-Envifront och Linnéuniversitetet. Syftet var att utbyta kunskap och erfarenheter avseende biobränslebaserad fjärrvärmeproduktion och skapa affärsmöjligheter för svensk export av bioenergiteknik. Tillsammans med deltagare från andra länder runt Östersjön planeras nu för en fortsättning av detta arbete. 

Människor i skyddshjälm på en förbränningsanläggning.

Människor i skyddshjälm och gula reflexvästar inomhus.

Foton: Lithuanian Energy Institute

För mer information, kontakta Göran Gustavsson

Studiebesöken gjordes inom ramen för satsningen BIORET, finansierad av Svenska Institutet.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet