Status skattebefrielse för biogas och uppdatering om påverkansarbetet

Publicerad: 2023-04-25

 

Dem flesta vet vid det här laget att skattebefrielsen för biogas togs bort den 7 mars som en följd av i EU-tribunalens dom. Domen grunder sig i ett formaliafel när skattebefrielsen godkändes 2021.

Skattebefrielsen för biogas och biogasol har bidragit till svensk försörjningstrygghet och minskat fossilberoende, och har drivit miljö- och klimatomställning i stora delar av samhället. Mer finns att räkna upp…

Följderna av att skattebefrielsen försvann är redan påtagliga - ökade drivmedelskostnader som drabbar åkerier, privatpersoner och offentliga som satsat på biogasfordon och med det såklart även lastbilstillverkarna som satsat på att utveckla biogasfordon – mycket olyckligt efter att försäljningen av biogaslastbilar ökat markant och många nya LBG-tankstationer kommit till senaste åren.

Lantbrukare och kommunala deponier riskerar förlustaffärer från att producera el och värme från biogas och det är inte orimligt att förutspå att det kommer facklas biogas mitt under pågående energikris. Företag som satsat på miljösmarta lösningar och bidra till energitrygghet riskerar konkurs.

Men så kom det - helt oväntat - en möjlig öppning från EU, nämligen nya bestämmelser i EUs allmänna gruppundantagsförordning (GBER) skulle enligt branschens analys kunna möjliggöra ett snabbt återställande av full skattebefrielse redan inom kort. När detta blev publik kände många nytt hopp och påverkansarbetet fokuserades på att upplysa regeringen och få till att snabbt agerande.

Vad händer nu då? Det vet vi faktiskt inte riktigt. Många aktörer, inklusive Energigas Sverige och LRF ligger på regeringen och vi antar såklart att Regeringskansliet jobbar med att pröva möjligheterna som ges i nya GBER. Tyvärr ser det inte så ljust ut. I en artikel i SvD från 9 april kan man läsa: ”Regeringen säger sig vara väl medveten om allvaret och oron vad gäller den svenska biogasens framtid. En EU-dom kan också göra det svårare för Sverige att leva upp till bindande klimatmål. Men någon enkel och snabb lösning kan vara svår att hitta.” vidare… citeras finansministerns pressekreterare att ”det [är] långt ifrån säkert att Sverige skulle ha rätt att ge stöd i enlighet med GBER. Skulle det visa sig att EU-kommissionen vid en granskning i efterhand skulle underkänna användningen av GBER skulle de enskilda företag som tagit emot stödet bli återbetalningsskyldiga och det skulle slå hårt mot företagen” (länk tilla artikeln i SvD) . Vi hoppas snart kunna komma med mer och mer konkret information. Till dess är det viktigt att alla efter möjlighet hjälper till att sprida ordet.

Påverkasnsarbete

Energigas Sverige, tillsammans med Fossilfritt Sverige andra nationella branschorganisationer samt ett stort antal företag och organisationer har skickat ett brev till berörda ministrar med uppmaningen till Sveriges regering och riksdag att skyndsamt minimera konsekvenserna av att EU-kommissionens godkännande av biogasens och biogasolens skattebefrielse ogiltigförklarades i en dom från tribunalen den 21 december 2022. En debattartikel publicerades den 15 april i Dagens opinion "Skatt på biogas som sockerskatt på broccoli" - Dagens opinion. Och i veckan skickas även ett brev från ett antal regionpolitiker - bland annat Skåne till samma ministrar med att återinstallera skattebefrielsen, förhindra återkrav på skattför den periode sedan skattebefrielse infördes 2021. Utöver det lyfter regionpolitikerna fram vikten av att agerar snabbt för ett fortsatt stöd eller premie för gödselbaserad biogasproduktion. Det Även denna konstellation planerar en debattartikel.

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet