Internationellt utbyte om metoder för minskade koldioxidutsläpp

Publicerad: 2023-04-28

Förra veckan träffades 50 personer från åtta regioner i Europa i Paris för att under två dagar presentera exempel på vad man kan göra för att minska koldioxidutsläpp och klimatpåverkan. Pierre Ståhl och Göran Gustavsson från Energikontor Syd medverkade på konferensen i sällskap av representanter från Ljungby kommun, Region Kronoberg och Mötesplats Häradsbäck. 

På konferensen presenterade bland annat Göran Växjö energis arbete med koldioxidinfångning (BECCS). I full skala kommer anläggningen att kunna samla in 260 000 ton CO2. Andra presentationer handlade bland annat om energigemenskaper, ett mycket hett ämne i Europa. 

Andra dagen gjordes ett studiebesök till en energirenoverad ”bostadsrättsfastighet” som halverat sin energianvändning.

Göran Gustavsson föreläser framför en skärm.

Människor står i ring runt guide som pratar på en gata i Paris.

Foton: Energikontor Syd

Konferensen var den sista aktiviteten i satsningen POTEnT - ett fyra år långt samarbete finansierat av EU-interreg och Region Kronoberg. För mer information, kontakta Pierre Ståhl

Logotype Interreg Europe Potent.    Logotype Interreg Europe.       Logotype Region Kronoberg.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet