Webbinarium kartmaterial biogasansökningar i Klimatklivet och vita fläckar

Publicerad: 2023-04-03

Länsstyrelsen Skåne har inom ramen av projektet BiogasSamverkan Sydväst arbetat fram ett kartmaterial som visar vart i Skåne, Halland och Västra Götaland det planeras nya biogasanläggningar enligt ansökningar och beviljade projekt i Klimatklivet. Kartorna visar även substratförekomst enligt RISE studien från 2022, länk och därmed vart de vita fläckar finns, dvs där substratförekomst är hög men där det i dagsläget varken finns eller planeras biogasanläggningar.
Kartmaterialet är tillgängligt på webben redan nu, länk

17 april bjuder vi in till ett digitalt möte där kartmaterialet presenteras. På webbinariet kommer kartunderlaget att förklaras och hur vi tror det kan användas. Kartorna synliggör vart det planeras nya biogasanläggningar enligt ansökningar och beviljade projekt i Klimatklivet och dem visar även vart vita fläckar finns, dvs där substratförekomst är hög men där det i dagsläget varken finns eller planeras biogasanläggningar. Projektgruppen delar dessutom med sig vad som fångats upp är aktuella frågor för biogasprojektörerna samt senaste information om fortsatt investeringsstöd och skattebefrielsen för biogas. Vi får även lyssna på hur Jordbruksverket ser på biogasens möjligheter. Målgrupp: biogasaktörer, kommuner, andra offentliga aktörer och lantbruksrepresentante.
  
Direktlänk till anmälan
Anmälan dig  senast den 13 april
När: Den 17 april klockan 13.00-14:15

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet