Kunskapsbank

Solceller ökar kraftigt i Blekinge - läget per kommun 2021-12-31

Publicerad: 2022-05-04


Installerad effekt och elkonsumtion från solceller

Solceller ökar kraftigt i Blekinge - läget per kommun 2021-12-31

Solelen ska stå för cirka 5 procent av energianvändningen i Blekinge senast år 2030, vilket motsvarar cirka 120 MW installerad effekt. Utvecklingen är snabb, år 2016 låg antal solcellsanläggningar och installerat effekt i länet på 209 anläggningar respektive 3,24 MW. Senaste statistiken från 2021 visar på en ökning med elva gånger där antal solcellsanläggningar i länet ligger på 2189 och den totala installerade effekten visar på 32,28 MW.


Om utvecklingen fortsätter att öka i samma takt är sannolikheten stor att uppnå 65 MW installerad effekt till 2022.  Antagandet kommer innebära att det är en bit kvar till Blekinges solenergimål: 75 megawatt installerad effekt fram till 2025. Det krävs fortfarande satsningar för att nå fram genom att satsa på utbyggnad av storskalig solenergi både i form av solel och solvärme. Energikontoret erbjuder just nu webbinarier riktade till olika målgrupper om solenergi och under maj och juni kommer en solcellsafari att genomföras i sydostregionen.

______________________________

  Källa: Klimat- och energistrategi för Blekinge. Med sikte på ett klimatneutralt Blekinge.
  Källa: SCB

 

Sedan 2016 samlar SCB in statistik över solcellsanläggningar, på uppdrag av Energimyndigheten. Nedan statistik är ihopsatt av Energikontor Sydost utifrån data från SCB. 
 

Översikt - Blekinge 31 december 2021

Installerad effekt: 32,28 MW*

2189 stycken anläggningar i länet*:

  • Sölvesborg 305 st, 4,12 MW
  • Olofström 150 st, 1,59 MW
  • Karlshamn 390 st, 5,13 MW
  • Ronneby 371 st, 6,0 MW
  • Karlskrona 973 st, 15,44MW
     

*Källa: SCB

 

Kategorier

Kontaktpersoner


Lidia Salame

Lidia Salame

Projektledare

Tel. 070-477 66 10 ,

lidia.salame@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat