Dokument, stöd och verktyg

 

Inom projektet Streetlight EPC och som en del av Energikontor Syds uppdrag att vara facilitator avseende energitjänster för gatubelysning tar vi fram verkyg och information för både kommuner och andra ägare av offentlig belysning samt för företag som vill erbjuda eneritjänster. Vi lägger också upp länkar till annat bra material. 

 

Länktips finner ni också på övriga sidor som berör belysning och energitjänster.

 

Stöddokument

 

 

   

Stöd att söka

 

Energikartläggning

Bidrag till förstudier

 

 

För inventering och utredning

Inventera och utred

Ta reda på:

- vem äger vad, vem har ansvar för vad avseende utomhusbelysningen

- vad finns det för beslut, styrdokment, mål och planer som påverkar arbetet

- finns det klagomål och annan information att ta hänsyn till

 

Använd steg-för-steg guiden för att starta upp ditt abete. 

 

 

 

Steg 1

Börja med att titta över hela din belysningsanläggning, ta fram övergripande information om antal ljuskällor, total energianvändning, totala kostander m.m. Inventera kartmaterial och annat underlag som finns tillgängligt. 

 

Steg 2

Finns det gator, parker, anläggningar som måste prioriteras?

- har ljuskällor som måste fasas ut

- har otillräcklig belysning

- höga driftskostander

- höga underhållskostnader, mycket akuta insatser

 

Använd checklistan för att inte missa något.

 

Steg 3

 

Ta fram fördjupad information och data om utvalda prioriterade områden med hjälp av datainsamlingsbladet.

 

 

För belysning inomhus i stora lokaler

 

Länktips

 

Stöd och verktyg från Energikontor Syd

Inspirerande exempel

 

Smart belysning Exempel och inspiration

 

Belysningsplatsen På Belysningsplatsen har vi samlat konkreta råd från erfarna experter på belysning. 

 

Belysningsbranchen Massor av nerladdningbart material, lathundar och rekommendationer

 

Centrum för energieffektiv belysning Ceebel - Forskning och nyheter

 

Ljuskultur  Branschtidning med många artiklar och en del nerladdningar av material

 

LEDmagazine Allt om led och teknikforskning kring det

Humancentriclighting  En förklaring till det humana ljuset

 

Belysning i offentliga miljöer, råd till beställare, upphandlar och projektansvariga 

 

Lathund för beställare av belysningsprodukter

 

Konkurrensverkets stöd Upphandla energieffektiv belysning till kontor, skolor och vårdbyggnader

 

Upphandlingsmyndighetens stöd

LCC-kalkylen för utomhusbelysning 

Ställ krav på utomhusbelysning

LCC-kalkyl inomhusbelysning

Ställ krav på inomhusbelysning

Övriga LCC verktyg

Rapporten ”Rätt ljus för människa och miljö” tar ett helhetsgrepp på bra ljus på arbetsplatserna

 

Boverket om dagsljus, BBR

 

Liter of Light is a global, grassroots movement committed to providing affordable, sustainable solar light to people with limited or no access to electricity. 

 

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av inomhusbelysning

    

Författarna är ensamt ansvariga för innehållet i denna publikation. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska kommissionen ansvarar för hur informationen används.