Att handla upp energitjänster 

Få råd att spara energi!

 

Ett sätt att renovera byggnader och andra anläggningar tex utomhusbelysning och samtidigt få tillgång till ny modern teknik är att handla upp en energieffektiviseringsstjänst i stället för ”bara” en ny/renoverad anläggning. Dvs upphandla tjänster som ska leda till direkt eller indirekt effektivisering av energianvändningen. En energitjänst kan vara en enstaka tjänst eller ett paket av flera tjänster och åtgärder. En av energieffektiviseringstjänsternas stora fördelar är att den i analysfasen ger en överblick, ett helhetsgrepp över det belsyningssystem som ska renoveras och man får en samlad bild av kostnader, återbetalningstid och energi- och kostnadsbesparingar m.m. - vilket leder till att det är lättare att ta beslut om åtgärd.

 

För investeringen kan beställaren antingen använda egen finansiär/bank eller så kan själva energibesparing finansiera de åtgärderna som vidtagits via ett avtal med energieffektiviseringsföretaget. En variant på ett sådant avtal är sk. EPC (Energy Performance Contract), som alltså är en tredjepartsfinansierad energieffektiviseringstjänst.

    
Författarna är ensamt ansvariga för innehållet i denna publikation. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska kommissionen ansvarar för hur informationen används.