Upphandling för utveckling av fossilfria transporter

 

Ställ rätt krav på rätt nivå!

Inom upphandling och försäljning av transporter behövs nya former för att gynna de aktörer som satsar på hållbara alternativ och på lösningar med låg klimatpåverkan. Dagens tillvägagångsätt vid upphandling sätter ramar som inte gynnar en hållbar utveckling och som är låst i gamla affärsmodeller.

 

Utmaningar

Utmaningen är att kunna avgöra vilka hållbara alternativ som på lång sikt gynnar marknaden, men att se in i framtiden är en omöjlig uppgift.

  • En utmaning är att utvecklingen av nya direktiv och regelverk från nationell och internationell nivå går snabbt vilket gör det svårt att ställa krav på rätt nivå i rätt tid.
  • Snabb utvecklingen av fossilfria fordon och förnybara drivmedel.
  • Uppföljningen av avtal är en annan utmaning som det ofta finns bristande resurser för att genomföra. Uppföljningen behövs för att faktiskt veta om en, på pappret,  fossilfri upphandling i praktiken är fossilfri.  

 

Ta del av underlag för upphandling

På den här sidan kommer du som jobbar med kravställning i upphandling kunna ta del av underlag som visar på möjligheterna och ramverket för vad som är möjligt, samt hur det kan och bör följas upp på ett rimligt vis. Materialet tas bland annat fram inom förstudien Växthus för klimatledande upphandling, läs mer om detta längre ner. 

 

Exempel:

  • Vilka krav du kan ställa och hur marknadsdialoger kan vara ett verktyg för att hamna rätt i kravställningen. Interaktion mellan köpare och säljare är särskillt viktig när utvecklingen går snabbt.
  • Hur du ställer kraven i upphandlingen. Exempel kring korttidshyra av fordon samt entreprenadmaskiner kommer finnas för spridning.
  • Uppföljning av ställda krav
     

Kunskapsbanken

Här kan du hitta fakta, verktyg och goda exempel på hållbar upphandling. Nedan ser du ett urval av poster - klicka på ett för att läsa mer. Till höger ser du sen alla poster som handlar om hållbar upphandling i Kunskapsbanken.

Om förstudien Växthus för klimatledande upphandling

Förstudien Växthus för klimatledande upphandling syftar till att visa på möjligheten att ställa högre krav på hållbarhet vid upphandling.

 

Målet är att genom upphandling och kravställning kunna minska klimatpåverkande utsläpp från transporter och gynna utvecklingen av hållbara transporter i länet.  Genom öppna dialoger och uppdaterade kunskapsunderlag mellan köpare och säljare av transporter ska förstudien visa på möjligheten att ställa krav för att minska klimatpåverkande utsläpp.  Även hur upphandling kan gynna de aktörer som har lösningar för transporter med minskad klimatpåverkan och utvecklingen av en fossilfri transportsektor.

 

Vi planerar att genomföra workshop och dialoger under hösten för att kunna landa i ett gemensamt resultat i december 2022. Läs mer om förstudien

Bra material kring upphandling

Upphandlingsmyndigheten om att upphandla fordon och transporter med mindre klimatpåverkan.

Förstudien drivs av Energikontoret Örebro län tillsammans med oss på Energikontor Syd, finansierad av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.