Vad är energieffektiviseringstjänst?

Energieffektiviseringstjänster (även kallat EES eller energitjänster) syftar till att bidra till energieffektivisering eller hushållning av energi.

 

"En energieffektiviseringstjänst är i grunden någon form av avtal mellan minst två olika parter,
som leder direkt eller indirekt till effektivisering eller hushållning av energianvändningen,
vilket ska framgå tydligt i avtalet för tjänsten.
"
(Källa: Energimyndigheten)

 

 

Det här är EPC

EPC är en affärsmodell där: 

  • den framtida energibesparingen finansierar investeringen och
  • där entreprenören har ansvar för slutresultatet och
  • där entreprenören garanterar en avtalad energibesparing
  • energibesparingen ska gälla under hela kontraktstiden.
  • om besparingen inte uppfylls blir entreprenören återbetalningsskyldig.

 

EPC = Energy Performance Contracting

 

 

Vad är energitjänsteföretag?

I Sverige utgörs energitjänsteföretagen av en bred grupp leverantörer av varierande storlek och kärnverksamhet men som alla via sina tjåänster eller produkter vbidrar till energieffektivisering.

Eng. ESCO = Energy Service Company

Läs om projektet Streetlight EPC

Läs mer på den  internationella hemsidan Streetlight EPC-EU

Läs mer om projektet PRIMES

Läs mer på den  internationella hemsidan PRIMES EU-net

Författarna är ensamt ansvariga för innehållet i denna publikation. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska kommissionen ansvarar för hur informationen används.