Kunskapsbank

Steg 1 i energiresan - att mäta och följa upp

Publicerad: 2022-06-30


Hur mycket går det åt egentligen? Och till vad?

Steg 1 i energiresan - att mäta och följa upp

För att få ett bra utgångsläge för att börja energieffektivisera är det bra att göra en ordentlig inventering på energianvändningen i din verksamhet. Hur mycket energi används? Och till vad? Och när? Vet du det så är det lättare att börja prioritera och lägga upp en långsiktig plan för energieffektiviseringsarbetet.  

 

Samla in energistatistik

Börja med att samla ihop så detaljerad energistatistik för en längre period, helst ett år eller mer. Ju mer detaljerad, desto bättre. Helst så detaljerad så att man kan se användningen timme för timme om det är möjligt. Nu är det dags att börja sortera energianvändningen. 

 

Sortera enligt energislag

Börja med att dela upp de olika energislagen som verksamheten använder:  tex: elenergi, fjärrvärme, fjärrkyla, olja, biobränsle. Glöm inte att ta med transporterna, i form av inköpta transporter samt inköp av fordonsbränsle, tex bensin och diesel. 

 

Steg för steg - gör så här:  

  1. Samla in ett års energistatistik för uppvärmning, elenergi och vatten.  
  2. Kolla när verksamheten är stängd per dygn, veckodagar, veckor (helger).  
  3. Fråga efter uppvärmd yta (m²).  
  4. Ta fram genomsnittlig utomhustemperatur under uppvärmningssäsongen (och kylsäsong).  
  5. Analysera statistiken för att hitta mönster och användning som avviker. Tiden då verksamheten är stängd utgör baslasten för energianvändningen. Uppskatta användningen under tid då verksamheten är stängd (tex nattetid eller helger) genom att mäta på specifik utrustning och titta på energistatistiken på timbasis.  
  6. Uppskatta hur stor andel av energianvändningen som går till uppvärmning.  
  7. Om möjligt - uppskatta hur stor del av värmeenergianvändningen som går till tappvarmvattenberedning genom att titta på sommarmånaderna och slå ut sommaranvändningens tre månader och skala upp det till ett år.  
  8. Nu har du underlag för att kunna göra en grov uppskattning av energianvändningen och dela upp den på lämpliga nyckeltal, beroende på vad din verksamhet sysslar med. Genom att analysera energistatistiken kan du bedöma hur mönstret för energianvändningen ser ut vid olika tider på dygnet, vecka, månad och år. Då kan du identifiera avvikelser och problem i anläggningen.

Nästa steg: 

Gör en nattvandring

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsyd.se

Roger Gunnarsson

Roger Gunnarsson

Projektledare/Regional Utvecklingsledare

Tel. 070-620 83 05 ,

roger.gunnarsson@energikontorsyd.se


  • EMPOWER
  • RE:AGERA

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat