Kunskapsbank

Solvärme

Publicerad: 2022-03-23


Solfångare omvandlar solenergin till värme. Med hjälp av en cirkulerande vätska transporteras värmen vidare och används för uppvärmning av hus och för att ge varmvatten.

Solvärme

Solvärme kan bidra till att både värma varmvatten och uppvärmning av huset om huset har ett vattenburet uppvärmningsystem. Det finns även system enbart ämnade för uppvärmning av varmvatten, till exempel om huset har direktverkade elvärme. Solvärme kan också användas för att värma poolanläggningar. 

Kan solvärme täcka hela årsbehovet av varmvatten?

Nej. En solvärmeanläggning kan täcka ungefär 50 procent av årsbehovet för varmvatten. Det är framför allt på vintern som det behövs ett kompletterande system för att tillgodose varmvattenbehovet, till exempel en värmepump eller panna som drivs av el, pellets eller ved. 

 

Är solvärmeanläggningen kopplad till husets uppvärmningssystem kan det täcka 20-30 procent av husets totala årsbehov av varmvatten och uppvärmning. 

 

Olika typer av solfångare

Plana solfångare: Den vanligaste typen av solfångare som består av en absorbator och är monterad i en välisolerad låda, täckt med ett härdat och antireflexbehandlat glas.


Vakuumsolfångare: Vakuumisolerade glasrör med en värmebärande vätska. Eftersom vakuum varken transporterar värme eller kyla, blir förlusterna mindre på det här sättet.


Poolsolfångare: En enkel konstruktion för uppvärmning av utomhusbassänger, utan isolering eller täckglas.

Skötsel

En solvärmeanläggning kräver väldigt lite underhåll. Man behöver göra en årlig översikt av vätska, tryck och flöde enligt leverantörens instruktioner. Är man osäker så kan man ta hjälp av en fackman.

 

Regn brukar sköta rengöringen av solfångare om de är monterade i rätt vinkel (45-90 grader), men är de täckta av löv eller snö kan man borsta bort det. En korrekt installerad solfångare har en livslängd på i snitt 20 år. 

 

Tillstånd

Det är det enskilda kommunen som reglerer om bygglov behövs för att installera en solfångare.  Man bör kontakta den kommunala byggnadsnämnden i god tid innan installationen påbörjas.

Lönsamhet

Den ekonomiska lönsamheten är alltid långsiktig när det kommer till investeringar i solenergi. Lönsamheterna skiljer sig från andra metoder för uppvärmning i den meningen att bränslet är gratis och drivenergin i systemet försumbar. Vad som avgör lönsamheten är kapitalkostnaden i förhållande till den alternativa värmekostnaden, alltså den energi som inte behöver köpas. 

 

Ett fullständigt system med solfångare och varmvattenberedare kan kosta mellan 25 000 kr till 50 000 kr.  Ett system med ackumulatortank (som lagrar och reglerar användningen av solvärme) kostar mellan 40 000 - 80 000 kr, beroende på typ och storlek. 

Bidrag

Det finns inga statliga bidrag att söka för installation av solfångare, däremot kan det skattebaserade ROT-avdraget användas. ROT-avdraget kan reducera skatten genom att arbetskostnaden är avdragsgill med 30 % (med ett maxbelopp på 50 000 kr per person och år). Läs mer om ROT-avdraget här

 

Den ekonomiska lönsamheten är alltid långsiktig när det kommer till investeringar i solenergi. Lönsamheterna skiljer sig från andra metoder för uppvärmning i den meningen att bränslet är gratis och drivenergin i systemet försumbar. Vad som avgör lönsamheten är kapitalkostnaden i förhållande till den alternativa värmekostnaden, alltså den energi som inte behöver köpas. 

 

Ett fullständigt system med solfångare och varmvattenberedare kan kosta mellan 25 000 kr till 50 000 kr.  Ett system med ackumulatortank (som lagrar och reglerar användningen av solvärme) kostar mellan 40 000 - 80 000 kr, beroende på typ och storlek. 

 


 

Kategorier

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat