Kunskapsbank

Småskalig kraftvärme - översikt lagar och skatter

Publicerad: 2021-03-16


Översikt över de lagar och skatter som påverkar småskalig kraftvärme.

Småskalig kraftvärme - översikt lagar och skatter

Elektrisk kraft från biobränsle är inte skattepliktig om den framställs i en anläggning som har en sammanlagd generatoreffekt på högst 50 kW och inte
överför den elektriska kraften på ledningsnät för starkström som omfattas av nätkoncession. Den el som förbrukats för framställning av elektrisk kraft är
inte skattepliktig oavsett storlek på generatorns effekt.


Den som är skatteskyldig på energiskatt får göra avdrag för elektrisk kraft producerad från förnybara bränslen om den framställs i en anläggning som har en sammanlagd generatoreffekt på högst 50 kW och inte överför den elektriska kraften på ledningsnät för starkström som omfattas av nätkoncession. Detta innebär att ett bolag/ägare kan göra avdrag på skatten om man har flera anläggningar som producerar förnybar el, tex både solceller och kraftvärme eller kraftvärme vid olika anläggningar, förutsatt att totala elproduktionen per anläggning är mindre än 50 kW el. En större anläggning med total effekt över 50 kW får full skatt på elproduktionen.

 

Bullerkrav enligt Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverkets krav

Tänk på att en kraftvärmeanläggning kan påverka bullernivån i anläggningen
och att anpassningar kan behöva göras för att uppfylla gällande krav.

 

Elcertifikat kommer inte tilldelas nya anläggningar, varaktiga 
produktionsökningar eller ombyggnader som genomförts eller tagits i drift efter utgången av 2021.

Sammanfattning om lagar och skatter

  • Produktionen av el kan enligt svensk lag inte ske i samma bolag som bedriver nätverksamhet
  • Egenproduktion av el från biobränslen är skattefritt upp till en total generatoreffekt av 50 kW.
  • Flera anläggningar på total generatoreffekt av 50 kW el per anläggning är berättigad avdrag på skatten ner till 0,5 öre per förbrukad kWh el. 
  • En större anläggning med totat över 50 kW ger full skatt på elproduktionen.

 


 

Informationen i denna post är hämtad från Handbok för småskalig kraftvärme (2020) där du kan läsa mer om installation, lagar och skatter, upphandling, driftsättning med mera.

 


 

Kontaktpersoner


Göran Gustavsson

Göran Gustavsson

Projektledare

Tel. 0709-21 60 54 ,

goran.gustavsson@energikontorsyd.se


  • Småskalig kraftvärme Life+

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat