Kunskapsbank

Bli en bättre beställare

Publicerad: 2023-01-30


Genom bättre förståelse för komplexiteten i omställning till fossilfria transporter

Bli en bättre beställare

För att fler resor och transporter ska bli fossilfria krävs arbete på flera plan samtidigt. Kravställningen i upphandlingen är en del, men det finns flera andra sätt för att verka för bättre möjligheter till goda och effektiva avtal och fossilfria transporter.

Här kommer förslag till några områden som kan beaktas av dig som vill bli en beställare med bättre förståelse för helheten för att nå fossilfria transporter genom upphandling. 

 

Fysisk planering: Planera med fossilfria transporter i fokus. Ge plats för laddning i attraktiva lägen och planera för ett transporteffektivt samhälle så att energin i transportsektorn används där den verkligen behövs.

 

Laddinfrastruktur: Mer laddinfrastruktur gör det lättare för leverantörer att erbjuda elfordon. Gör en plan för utbyggnad i samarbete och ge leverantörer tillgång till offentilgägd infrastruktur.

 

Styrmedel: Använd lokala trafikföreskrifter för att reglera bullernivåer och fordonsvikt. Parkeringsregler som gynnar miljöfordon och miljözon klass 3 är kan också användas.

 

Samla volymer: Genom att flera beställare ställer samstämmiga krav kan ge förutsättningar för att volymerna som transporteras samlas.

 

Förebild: Var en förebild genom att själva använda fossilfria fordon. Det skapar en lokal efterfrågan på fossilfritt och ger samtidigt intern erfarenhet av fossilfria fordon vilket gör er till en bättre beställare.

 


 

Mer från förstudien Växthus för klimatledande upphandling

Kontaktpersoner


Anna Månsson

Anna Månsson

Projektledare

Tel. 073-508 85 29 ,

anna.mansson@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat