Kunskapsbank

Skapa ett hållbart event

Publicerad: 2021-02-04


Tips och idéer för dig som vill anordna ett hållbart event

Skapa ett hållbart event

 

 • Marknadsför ditt event på digital väg, använd bara pappersutskick där det är nödvändigt.
 • Bjud på lokalproducerad mat i så stor utsträckning som möjligt.
 • För att minska på slängd mat, vid buffé, använd mindre tallrikar istället för stora så att besökarna kan ta flera gånger istället för att ta mer än de äter upp. 
 • Bjud på ekologiskt odlat kaffe och te.
 • Erbjud kranvatten istället för vatten på flaska.
 • Se till att eventlokalen ligger i nära anslutning till buss och tågstation, så att besökare kan välja ett miljövänligt sätt att ta sig till platsen.
 • Se till att det finns källsorteringskärl på plats där besökare kan slänga skräp.
 • Undvik engångsmaterial som till exempel plastmuggar. Försök att använda porslin i första hand och i andra hand engångstallrikar i papper.
 • Ställ miljökrav på lokalen, välj om möjligt lokaler som använder sig av Grön el, till exempel el producerad av vind, vatten, sol eller biobränsle. 
 • Undvik att använda starka parfymer och annat som kan vara allergiframkallande. 
 • Dokumentera digitalt i så stor utsträckning som möjligt. Erbjud dokumentation och inspelningar på USB-sticka eller hänvisa till webblänkar. 
 • Planera för pauser i eventets program. Lägg även in tid för små pauser mellan olika programpunkter.

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat