Kunskapsbank

Att välja upphandlingsform

Publicerad: 2017-02-01


Hjälp för att handla upp gatu- och parkbelysning med energi- och klimatfrågor i fokus

Att välja upphandlingsform

Vad vill du uppnå med din belysningsupphandling? Vill du hitta ny spännande teknik? Vill du ha en garanterad energibesparing? Vill du handla upp en ljusbild/en känsla? Vill du att någon annan ansvarar för underhåll, renovering och uppföljning? 

 

Här följer ett antal upphandlingsformer och vad som gäller för respektive modell:

 

Totalentreprenad Entreprenören  utför projektering och i de flesta fall även konstruktion. Beställaren överlämnar en rambeskrivning med
det önskade slutresultatet beskrivet.
Utförandeentreprenad, även kallad generalentreprenad Beställaren/byggherren ansvarar för projektering, och för de krav och beräkningar på det som ska byggas eller upphandlas. Drift och underhållsentreprenader är i allmänhet utförande-entreprenader med eller utan funktionskrav.
Funktionsupphandling

Att upphandla funktion i stället för att detaljerat beskriva produkter eller tjänster. 

Lightning As a Service (Laas) En affärsmodell där kunden "prenumererar"/hyr ljus i stället för köpa en anläggning via en engångsbetalning. 
Innovationsupphandling Upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar, innovationer. 
Public Private Partnership (PPP) En privat aktör gör ett stort armaturbyte medan kommunen betalar en fast förutbestämd årlig kostnad för drift och armaturbyte under en längre tidsperiod.
Energitjänst med garanterad energibesparing (EPC) Entreprenören/energitjänsteleverantören (ESCOn) ansvarar för renovering av en hel belysningsanläggning och garanterar att en förutbestämnd mängd energi kommer att sparas. 
Driftsentreprenad Upphandling avseende tex underhåll, renovering, felavhjälpning av hela eller delar av belysningsanläggningen.

 

Tips! Att tänka på:
 

Ha dialog

Hitta inte på eller gissa - fråga de som kan och vet!

 

Blanda och ge

"Lägg inte alla ägg i samma korg", satsa på flera olika leverantörer

det finns risk att hamna i leverantörsberoende.

Färg, ljus, ljusflöde

Totala systemljusflödet ur armatur skall vara 1550lm eller mer. Ej mindre än 82lm/w.

Färgtemperatur CCT bör vara omkring 3700-4200kelvin.

Kravet på belysningsnivå skall motsvara P3 enligt VGU.

Kravet på belysningsnivå skall motsvara måttboken.

Kontaktpersoner


Christel Liljegren

Christel Liljegren

Vd/projektledare

Tel. 0706-20 83 08 ,

christel.liljegren@energikontorsyd.se


  • Streetlight EPC

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat