Rådgivning i Rosengård och forskningsprojekt kring energifattigdom

Publicerad: 2023-12-14

För några år sedan satsade energi- och klimatrådgivarna i Malmö mycket på att informera stadens över tusen bostadsrättsföreningar om vad de kunde erbjuda föreningarna. Hitintills är det där man har kunnat hjälpa till mest. Nu satsar trion av rådgivare i Malmö på att nå nya grupper genom att erbjuda rådgivning på olika språk och att sitta ute på bibliotek och arbeta. De många upprivna samtalen från Malmöbor under energipriskrisen, har också lett till att man nu är del av ett forskningsprojekt som kartlägger utbredningen av energifattigdom i staden. 

Hassan Alkhudri och Paula Björk kommer just in från ett platsbesök hos en bostadsrättsförening i Limhamn. Det drog ut på tiden. De hade mycket att prata om. Framför allt kring solceller och elbilsladdning, men också om möjligheter att byta ut eluppvärmda torkfläktar i källaren mot fjärrvärmeuppvärmda. Det är hos bostadsrättsföreningarna vi känner att vi kunnat bidra mest, berättar Paula.

- För några år sedan var vi ute mycket och försökte nå ut till dem. Vi gjorde utskick och höll föreläsningar, utskick och föreläsningar. Nu är det bostadsrättsföreningarna som hör av sig till oss. Framför allt är det de som inte har någon förvaltning som behöver hjälp. De flesta som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening har ingen beställarkompetens. De vet inte vad de ska fråga efter, vad de kan begära och hur de till exempel ska syna en offert. Då hamnar de liksom i klorna på konsulter och säljare av olika slag. Då är det bra att kunna prata med oss också, menar Paula.

Foto på Paula Björk och Hassan Alkhudri, energi- och klimatrådgivare i Malmö.

Bildtext: Paula Björk och Hassan Alkhudri, energi- och klimatrådgivare i Malmö. Foto: Figge Heurlin.
 

Förutom Hassan och Paula jobbar också Miroslav Bijelic som energi- och klimatrådgivare i Malmö. Tillsammans behärskar de tre förutom svenska och engelska också arabiska och serbiska/bosniska/kroatiska. Sedan slutet på sommaren har de suttit varannan vecka på Rosengårdsbiblioteket. Att det blev just där beror på att de har många besökare som kommer dit just för att få hjälp med olika kontakter med samhället. Biblioteket ligger tillsammans med ett köpcentrum, så mycket människor rör sig där. Hassan berättar att det är en del som kommer till honom och ber om råd på arabiska.

- För de som bor i lägenhet handlar det om hur man kan dra ner på hushållselen, att till exempel mäta elförbrukningen för enskilda apparater. Äldre kylar och frysar kan dra mycket och fastighetsägaren kanske redan skulle ha bytt ut dem, säger Hassan.

När de inte har rådsökande sitter de och jobbar med annat, även om de är på biblioteket och tycker att det är trevligt och att det funkar bra att jobba därifrån. Till våren kommer de att börja sitta på ytterligare ett bibliotek, Garaget på Sofielund som ligger i södra innerstaden. Vad det har gett att sitta på biblioteken kommer de att utvärdera när de har varit i gång ett år. 

Information på arabiska som kompletterar roll-up på svenska.

Bildtext: Information på arabiska som kompletterar roll-up på svenska. Foto: Figge Heurlin.
 

- Energikontor Syd har nyligen publicerat flyers med tips på energieffektiviseringar som vänder sig jourbutiker, pizzerior och mindre restauranger. De är jättebra, säger Paula, men vi skulle behöva dem på arabiska.

- Ja, de flesta som driver de här företagen pratar arabiska eller kurdiska eller turkiska, fyller Hassan i. Om vi lämnar det här på svenska så kanske de tar emot det och säger, tack, tack, men de kanske inte har någon nytta utav det. De kanske skäms för att de inte kan så bra svenska och inte vill säga det. Det finns dock annan grundläggande information från energi- och klimatrådgivarna som nu finns tillgänglig på arabiska, somaliska och engelska. De översatta broschyrerna kan hittas här

Under energiprsikrisen och när elpriserna var som högst förra vintern var det många som hörde av sig till energi- och klimatrådgivarna. En del var ledsna och förtvivlade och många undrade hur de skulle få råd att betala elräkningen. Rådgivarna i Malmö ville veta mer om hur omfattade dessa problem var. De sökte och fick fullfinansierat stöd för ett forskningsprojekt hos EU Poverty Advisory Hub, ett projekt som nu drivs av Jenny von Platten på Lunds Universitet och Milan Obradovic på BID Möllan och BID Sofielund. Målet är att få kunskap kring hur framtida energipriser kan påverka Malmö-borna och i förlängningen att beslutsfattare ska ha ett bättre underlag att fatta beslut på när det gäller energifrågor. 

 


Energi- och klimatrådgivning är en opartisk och kostnadsfri service från din kommun. Energi- och klimatrådgivningen känner till de lokala förhållandena där du bor. De kan ge vägledning, men det är du som privatperson, företag eller förening som fattar beslut om vad som ska åtgärdas. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras helt eller delvis med bidrag från Energimyndigheten.
 
Hitta din energi- och klimatrådgivare


Artikeln är publicerad som en del av Nationellt kommunikationsstöd för EKR som finansieras av Energimyndigheten.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet