Nya informationsblad med energispartips till företagare

Publicerad: 2023-12-13

Energikontor Syd arbetar med företag i insatsen ‘Företagsakuten Energi’. Liksom föregångaren ‘Företagsakuten’, som pågick under pandemin, är det frågan om snabba och direkta stödåtgärder. Det har blivit tydligt att det finns branscher och segment av de allra minsta företagen som är stora energianvändare och som har goda möjligheter att effektivisera sin energianvändning. Energikontor Syd har med stöd från Region Skåne utvecklat ett koncept för energistöd åt några utvalda målgrupper som är energiintensiva småföretag. 

- Vid företagsbesök blev det tydligt att energianvändningen på pizzerior, restauranger och servicebutiker är omfattande i förhållande till företagens storlek. Det innebär att företagen är sårbara för stora prissvängningar inom el, värme och drivmedel. Gemensamt för de tre branscherna är att de använder mycket energi för tillagning, värmning och kylning. Även inomhusklimatet kräver en del kyla eller värme. Det finns många åtgärder som inte handlar om investeringar, utan som handlar om ändrade vanor, att optimera i befintlig utrustning och medveten styrning, säger Ulf Jobacker, projektledare på Energikontor Syd. 

På informationsbladen finns tips från företagare vi besökt och andra bra spartips som vi fångat upp. De är indelade i fyrasteg; (1) ta kontroll på energianvändningen, (2) ta bort onödig energianvändning, (3) använda utrustningen på bästa sätt och (4) investeringar i energisparande teknik. Vill man ha ytterligare tips finns det fördjupad information att söka via en QR-kod.

Klicka nedan för att se de målgruppsanpassade informationsbladen: 

Bild på informationsblad för restaurangägare

Bladen får spridas fritt och kräver inte expertstöd för att användas. Energikontor Syds projektledare har även möjlighet att medverka på företagarträffar eller i branschnätverk för att prata energi och spartips! 

 

Vill du veta mer? Kontakta Ulf Jobacker eller Johan Milton.

 

Logga: Region Skåne  Logga: Energikontor Syd

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet