Kunskapsbank

Cykeltaxi - goda exempel

Publicerad: 2022-05-30


Aktörer i Sverige som använder, eller planerar att använda cykeltaxi

Cykeltaxi - goda exempel

Trafikkontoret i Göteborgs kommun hade långt gångna planer på att införa cykeltaxi innan pandemin slog till och påverkade resandet. Energikontor Sydost har intervjuat Peter Norling i Göteborgs kommun. Vår upplevelse var att man i Göteborg satte fingret på många viktiga bitar som är viktiga för att få cykeltaxi att fungera. Det handlade bland annat om att sätta sociala värden högt. Planen var att införa cykeltaxi i färdtjänsten och i samband med det erbjuda en cykeltur i botaniska trädgården för en äldre målgrupp. Det skulle ge en positiv boost och skapa en positiv attityd till cykeltaxin. Göteborgs kommun hade också möjligheter till en unik försäkringslösning i och med att de har ett eget försäkringsbolag (Göta Lejon). 

 

Kalmar kommun. Den dagliga verksamheten Uppleva på Björkenäs, Kalmar Kommun, har i sin dagliga verksamhet tillgång till specialanpassade cyklar för t.ex. rullstolsburna och parcyklar. Dessa används endast inom ramen för verksamheten för utflykter med mera och inte till persontransporter. Det finns möjligheter att längre fram testa att ersätta färdtjänstresor med cykeltaxiresor. Cyklarna är väldigt uppskattade av personalen och brukarna. Sedan det köptes in en elassisterad rullstolscykel har man utvecklat ett system för delning av denna cykel mellan verksamheterna i området.

 

Cykling utan ålder är en ideell verksamhet som med hjälp av volontärer, i samverkan med äldreboenden, ser till att äldre personer får komma ut och känna vinden i håret. Här är det sociala och hälsosamma i fokus och det är ofta utflykter i närområdet och ibland kanske ett stopp för fika. Cykling utan ålder startade 2012 och finns nu i över 40 svenska kommuner och i cirka 50 länder. Läs mer på cyklingutanalder.se

 

Läs mer om exemplet Kalmar kommun, erfarenheter från inköp, förvaring, försäkring, användningsområden m.m i rapporten Samhällsbetalda sjuk- och omsorgsresor med cykeltaxi  - framtagen av Energikontor Sydost 2022.

Kategorier

Kontaktpersoner


Anna Månsson

Anna Månsson

Projektledare

Tel. 073-508 85 29 ,

anna.mansson@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat