Kunskapsbank

Cykeltaxi - vad är det?

Publicerad: 2022-05-30


Definition av begreppet

Cykeltaxi - vad är det?

Med cykeltaxi menar vi en persontransport med ett cykelfordon som har plats för 2-3 personer varav en chaufför. Cykeltaxi förekommer på flera platser i världen och i Sverige. Det finns kommersiella cykeltaxis där resenären betalar, det finns cykeltaxis som kör resenärer gratis inom ett område där t.ex. en förening eller företag betalar för resorna, det finns cykeltaxis som körs med ideella krafter och vi har även definierat samhällsbetalda resor med cykeltaxi som en typ av cykeltaxi.

Med cykeltaxi menar vi en persontransport med ett cykelfordon som har plats för 2-3 personer varav en chaufför

Vi känner i dagsläget inte till någon aktör som kör samhällsbetalda sjuk- eller omsorgsresor med cykel. Sjukresor regleras i lagen om resekostnadsersättning vid sjukresori och utförs alltid av Regionen. Omsorgsresor har ingen tydlig definition, men inom ramen för projektet ser vi att i denna kategori ingår färdtjänstresor som utförs av region eller kommun samt resor som sker i kommunens regi inom social/omsorgsförvaltning.

 

Tittar man på begreppet samhällsbetalda omsorgsresor kan även de transporter som sker inom ramen för kommunens verksamhet, till exempel utflykter inom daglig verksamhet, falla inom denna kategori. 

 

Läs mer i Samhällsbetalda sjuk- och omsorgsresor med cykeltaxi  - framtagen av Energikontor Sydost 2022.

Kategorier

Kontaktpersoner


Anna Månsson

Anna Månsson

Projektledare

Tel. 073-508 85 29 ,

anna.mansson@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat