Kunskapsbank

Elproduktion i Blekinge

Publicerad: 2021-07-01


Information om Blekinges elproduktion, baserat på statistik från SCB 2019.

Elproduktion i Blekinge

Blekinges elproduktion är mycket mindre än vad länets användning är. Ca 70 % av länets el importeras från andra delar av Sverige och ibland även från andra länder.  Undantaget Karlshamnsverket är nästan all elproduktion i Blekinge fossilfri. 

Enligt senaste statistiken från SCB för år 2019 (läs mer om Blekinges elanvändning) så producerades 625 GWh el och importerades 1 646 GWh i Blekinge. På grund av att Karlshamnsverket tillhör den nationella kraftreserven så räknas elproduktionen därifrån som producerad utanför länet.

 

Fördelat på de olika kraftslagen såg elproduktionen i Blekinge 2019 ut så här:

Energislag Elproduktion Gwh Notering
Bioenergi 386  Största delen från 
Mörrums bruk
Vindkraft 163 52 vindkraftverk i Blekinge
Vattenkraft 65 Många små/medelstora anläggningar
Solkraft 11 Liten andel, men ökar kraftigt

Summa

625

I princip helt förnybar elproduktion

 

 

Karlshamsnverket 

 

3,4

 

Räknas som el producerad utanför länet

""

Mörrums bruk. Foto: Ola Åkerborn

Kontaktpersoner


Johan Milton

Johan Milton

Gruppchef/Projektledare

Tel. 0708-10 58 00 ,

johan.milton@energikontorsyd.se

Pierre Ståhl

Pierre Ståhl

Projektledare

Tel. 070-688 75 20 ,

pierre.stahl@energikontorsyd.se

Annika Öberg

Annika Öberg

Projektledare

Tel. 0709-21 60 59 ,

annika.oberg@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat