Kunskapsbank

Sveriges elnät

Publicerad: 2021-07-01


Om hur Sveriges elnät är uppbyggt och hur det har utvecklats fram till idag.

Sveriges elnät

Sveriges elnät - historia

Sveriges elnät har byggts upp under lång tid. Det första elverket i Sverige drevs av ångmaskiner och byggdes i Göteborg 1884. Från detta drogs ledningar och så småningom fanns 1000 kunder anslutna.

 

Den tekniska utvecklingen där Sverige hade en ledande position i världen, med generatorer och vattenkraftverk, gjorde att en mängd elproduktionsanläggningar byggdes runt om i landet. Runt varje anläggning byggdes ett lokalt nät med anslutna förbrukare. En övergång till trefassystem och allt högre spänning gjorde det möjligt att överföra el längre sträckor. Ett exempel på detta är att Stockholm 1918 kunde hämta sin ström från Untra vattenkraftstation via en 132 km lång 100 kV 25 Hz kraftledning.

 

1921 etablerades så den första delen i det moderna svenska stamnätet, en 120 kV, 50 Hz ledning mellan Trollhättan och Västerås. Parallellt med utbyggnaden av vattenkraften på 1940-talet i de norrländska älvarna, byggdes sen ett nord-sydligt stamnät ut. Senare kompletterades även stamnätet för att hantera el från de fyra platser där kärnkraften byggdes.

Sverigs elnät idag

Sveriges nuvarande elnät brukar delas in i tre nivåer; stamnät (transmissionsnät), regionnät och lokalnät (distributionsnät). Ett elnät består förutom själva kraftledningarna även av ställverk/ kopplingsstationer med transformatorer, brytare och andra elektriska komponenter. I ett ställverk ansluts olika elnät mot varandra.

 

Stamnätet

Stamnätet har hög spänning, 220–400 kV och har vissa delar som är likström, samt även innefattar utlandsförbindelser. Nätet ägs av staten och administreras av Svenska Kraftnät. Nätet transporterar el från produktionsanläggningar, främst vattenkraft från de stora älvarna och kärnkraftverken till områden med många/stora användare.

 

Regionnätet

Regionnätet överför el från stamnätet till lokalnätet. Spänningsnivån är vanligen mellan 30 och 130 kV. I Sverige finns det tre företag; E.ON, Vattenfall och Ellevio som äger och driver regionnät i respektive ansvarsområde (de har nätkoncession för linje). I södra Sverige är det E.ON Energidistribution i Sverige som är Regionnätsägare. Större elkonsumenter (industrier) kan vara anslutna direkt till regionnätet.

 

Lokalnätet

Lokalnätet är det elnät som de flesta användare är anslutna till. Lokalnät finns över hela Sveriges yta och ägs och drivs av en stor mängd olika företag. Spänningsnivån är lägre, typiskt från 40 kV ner till 230 V vilket är den spänning vi har i våra eluttag (två hål i väggen).
 

Läs mer om elanvändningen i Sverige

Kategorier

Kontaktpersoner


Johan Milton

Johan Milton

Gruppchef/Projektledare

Tel. 0708-10 58 00 ,

johan.milton@energikontorsyd.se

Pierre Ståhl

Pierre Ståhl

Projektledare

Tel. 070-688 75 20 ,

pierre.stahl@energikontorsyd.se

Annika Öberg

Annika Öberg

Projektledare

Tel. 0709-21 60 59 ,

annika.oberg@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat