Kunskapsbank

Stödbrev - letter of support

Publicerad: 2021-04-22


Vad det är och varför det behövs i projektansökningar

Stödbrev - letter of support

Vi är en projektdriven verksamhet 

Energikontor Sydosts verksamhet är till 90 % baserad på projektmedel som vi ansöker om hos nationella och regionala svenska myndigheter samt olika EU-program.  Genom projekten får Energikontor Sydost finansiella resurser för att arbeta med energi- och klimatfrågor och medlemmarna och andra aktörer får möjlighet att tillsammans med oss ansöka om egen finansiering.

 

För att lyckas med en ansökan

Oavsett om Energikontor Sydost ansöker om projekt med finansiering från Sverige eller EU är det viktigt att i ansökan visa att det finns stöd för projektet och att det är i linje med de mål och prioriteringar som finns i hela regionen eller i enskilda kommuner. 

 

I vissa fall är det önskvärt att visa ett stöd från offentlig och eller privat sektor. I vissa fall är det ett krav för att ansökan ska behandlas hos mottagaren. Vilka som får förfrågan av att skriva på intyget beror helt på vad projektansökan handlar om. Oftast vänder vi oss till våra medlemmar, men ibland även till akademin, myndigheter, företag och intresseorganisationer. Stödet sker i form av intyg som har olika benämningar men med ungefär samma innebörd. De kan till exempel heta:

Energi-och klimatarbete

Energikontor Sydosts vision är att vårt arbete i samverkan med medlemmarnas och andra aktörers arbete bidrar till ett hållbart energisystem i sydost.

Vår uppgift är att utveckla och stärka sydostregionens strategiska energi- och klimatarbete. 

 

  • Avsiktsförklaring
  • Letter of Support
  • Letter of Intent
     

Det åtagande som intyget innebär kan variera från att endast stödja idén till att aktivt delta i projektet med specifika åtaganden, som arbetsinsatser eller med kontanta medel, vilket i så fall beskrivs i intyget. Det kan också handla om att delta i undersökningar, utbildningar eller helt enkelt bara uttrycka ett intresse av att ta emot informations-material.  

 

Stöd avgörande

När EU eller svenska myndigheter ger möjlighet att söka pengar så är ansökningsperioden ofta väldigt begränsad. Detta innebär att Energikontor Sydost kan delta i 1-20 ansökningar samtidigt. Vid dessa tillfällen kan vi komma att kontakta våra ägare, med flera projektidéer som vi önskar stöd för. Då konkurrensen är hård är det svårt att få projekt beviljade, därför är stöd från våra ägare avgörande i varje enskild ansökan som vi skriver.  Självklart ska allt vårt arbete leda till att vi tillsammans når uppsatta energi- och klimatmål. 

 

För mer information om stödbrev,  kontakta Lena Eckerberg

Kategorier

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat