Kunskapsbank

Småskalig kraftvärme - checklista inför installation

Publicerad: 2021-03-16


Checklista för myndighetskontakter och tillstånd innan byggnation inleds

Småskalig kraftvärme - checklista inför installation

 

Myndighetskontakter 

  • Kontakta rådande tillståndsmyndighet/-er (angående luft, vatten, buller, arbetsmiljö och bygglov): kommunen eller länsstyrelsen
  • Kolla om ett nytt tillstånd behövs eller om det räcker med en anmälan om förändring i verksamheten
  • Flislager behöver tillstånd vid viss storlek – kontakta räddningstjänsten i kommunen för information och övriga säkerhetsregler kring hantering av biobränslen
  • Kontrollera gällande föreskrifter från Elsäkerhetsverket, ta vid behov kontakt med anläggningens elbesiktningsman
  • Kontakta Arbetsmiljöverket vid eventuell förhandsanmälan. Detta gäller endast vid större installationer där flera entreprenörer är inblandade.

 

Tillståndspliktig verksamhet, förbränning

Enligt Miljöprövningsförordningen har en anläggning för förbränning anmälningsplikt om den har en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kW, och
annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas. Mindre anläggningar har ingen anmälningsplikt. Däremot ska anmälan om förändring av verksamhet göras till rådande tillsynsmyndighet.


Anmälan om ändring av verksamhet till kommun eller länsstyrelse

Vid upprättande av kraftvärmeanläggning skall den rådande tillståndsmyndigheten (kommun eller länsstyrelse) informeras om förändring i den befintliga
verksamheten. Om förändringen inte omfattas av tillståndet behövs endast en anmälan om förändring av verksamhet till kommun eller länsstyrelse göras. 

 

Övriga kontakter att ta

  • Kontakta ägare av elnätet för inkoppling av kraftvärmeanläggning
  • Kontroll av gällande anläggningsnormer och installationsbesiktning

Så här gjorde demonstrationsanläggningarna

FÖRGASARE VID EMÅMEJERIET
För den nya förgasaren behövdes endast en anmälan göras till Hultsfreds kommun. Då flislagret är relativt litet behövdes inget tillstånd.. Däremot
finns det regler i Plan- och Bygglagen som måste uppfyllas, till exempel avstånd till närmsta byggnad etc.


TURBIN FÖR VÅT ÅNGA PÅ SÖRBYVERKET I RONNEBY
I det gällandet miljötillståndet har Ronneby Miljö & Teknik tillstånd för eventuell elproduktion från panna två på Sörbyverket. Ändringen som en
ny elproduktion innebär omfattas därmed av rådande tillstånd och endast en anmälan till länsstyrelsen var nödvändig.


ORC-ANLÄGGNING PÅ BRÄKNE-HOBY PANNCENTRAL
För ORC-anläggningen behövdes endast en anmälan till länsstyrelsen om förändring i verksamhet. 

 

Informationen i denna post är hämtad från Handbok för småskalig kraftvärme (2020)  där du kan läsa mer om installation, lagar och skatter, upphandling, driftsättning med mera.

Kontaktpersoner


Göran Gustavsson

Göran Gustavsson

Projektledare

Tel. 0709-21 60 54 ,

goran.gustavsson@energikontorsyd.se


  • Småskalig kraftvärme Life+

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat