Kunskapsbank

Småskalig kraftvärme - turbin för våt ånga

Publicerad: 2021-03-16


En beskrivning av tekniken och erfarenheter från demonstrationsanläggningen Sörbyverket i Ronneby

Småskalig kraftvärme - turbin för våt ånga

Jämfört med vanliga ångturbiner kan en våtturbin (WST - wet steam turbine) arbeta vid lägre tryck och temperatur, vid mättad ånga. Våtturbinen är en
mer robust och inte lika högeffektiv turbin som konventionella turbiner. Men den klarar till skillnad en del vattenpartiklar. 

 

Våtturbinen bygger på samma princip som en konventionell ångturbin, vilket innebär att den behöver kylas för att kondensera och släppa värmen. Även om våtturbinen inte behöver ha överhettat ånga, behöver pannan producera ånga och om en våtturbin installeras i en redan befintlig anläggning är det mest ekonomiskt fördelaktigt om pannan redan är utrustad med en ångturbin. Elverkninggraden för en våtturbin är upp till cirka 15 %. 

Sörbyverket i Ronneby har byggt en anläggning för våt ånga, en ångturbin för elproduktion på befintlig fjärrvärmeanläggning.


 

Lärdomar från demonstrationsanläggningen Sörbyverket

Att installera en ny teknik i ett gammalt system och få teknikerna att kommunicera och fungera optimalt kan vara svårt, speciellt om leverantören
av turbinen har fokus att generera så mycket el som möjligt utan att ta hänsyn till hela systemet. För att våtturbin ska fungera optimalt och med
bästa systemverkningsgrad för fjärrvärmeleveranser är slutsatsen att en turbin som kräver så mycket ingrepp i existerande anläggning som en
våtturbin gör, bör fungera bäst om hela systemet är anpassat redan från början.


Demonstrationen av våtturbinen hade initiala problem som berodde på ett konstruktionsfel, men när de löstes så har tillgängligheten på turbinen varit hög. Det vore därför intressant att testa en våtturbin i samma skala vid en nybyggnation av ett kraftvärmeverk för att kunna utvärdera anläggningen ur det perspektivet. 

 

Informationen i denna post kommer från rapporten Småskalig kraftvärme -  planerbar, lokal och cirkulär (2020).

Handbok för småskalig kraftvärme (2020) kan du läsa mer om installation, lagar och skatter, upphandling, driftsättning med mera.

Kontaktpersoner


Göran Gustavsson

Göran Gustavsson

Projektledare

Tel. 0709-21 60 54 ,

goran.gustavsson@energikontorsyd.se


  • Småskalig kraftvärme Life+

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat