Kunskapsbank

Småskalig kraftvärme - förgasning

Publicerad: 2021-03-16


En beskrivning av tekniken och erfarenheter från demonstrationsanläggningen i Hultsfred

Småskalig kraftvärme - förgasning

I förgasningsanläggningar bildas gengas via ofullständig förbränning av organiska material. Flisen matas in längst upp i reaktorn och rör sig sedan med hjälp av gravitationen gradvis nedåt varefter det förbrukas. Genom ett underskott av syre sker en partiell/ofullständig förbränning av bränslet och gengas bildas.

 

Den varma gas som bildas är energirik och brännbar och kan därmed både användas för att utvinna värme och för att driva en vanlig förbränningsmotor.


Gengasen leds sedan till en förbränningsmotor som är kopplad till en elgenerator. Den transformerar det mekaniska arbetet till elektrisk energi som antingen kan användas inom den egna verksamheten eller säljas på elnätet. Restprodukten biokol kan användas för att binda näringsämnen och ge effektivare jordbruk som inte behöver konstgödsel. En förgasningsprocess ger ett högt elutbyte, mellan 20 och 30 %.  På anläggningen i Hultsfred är elutbytet 23 %. 

Emåmejeriet i Hultsfred har byggt en förgasningsanläggning där flis
omvandlas till värme och el.

 

De har byggt ett eget torksystem för flisen som nyttjar spillvärmen från processen.

Lärdomar från demonstrationsanläggningen i Hultsfred

Det behövs ett torrt och homogent bränsle för att en förgasare ska fungera optimalt. En av lärdomarna från förgasningsanläggningen på  Emåmejeriet är att den överskottsenergi som skapas inuti förgasarens chassi är tillräcklig för att torka inkommande bränsle till förgasaren ner till önskad fukthalt, som är under 15 %. 


Resultaten visar också att en förgasare fungerar bäst vid en jämn värmeproduktion och en installation passar därför bäst hos en aktör med ett
jämt underlag vid en relativt låg temperatur, som uppvärmning av byggnader. På Emåmejeriet kompletterades värmesystemet med en ackumulatortank för att jämna ut värmebehovet, vilket också kan göras på andra ställen med fluktuerande värmebehov.


Det dagliga underhållet för en förgasare som drivs av flis är viktigt. Underhållet består främst av asktömning, byte av olja i motorn och en generell check av systemet. Vår slutsats baserat på erfarenheterna på Emåmejeriet och i diskussion med andra leverantörer av förgasare är att det
krävs en serviceperson som har ett antal förgasare att hantera och som har möjlighet att hålla ett reservlager.


Om rätt förutsättningar ges en förgasare, med dedikerad personal, kan en förgasare ge en återbetalningstid på runt 10 år med elpriserna i Sverige(2020). Med ett högre elpris kan återbetalningstiden kortas ytterligare ett par år.

 

Informationen i denna post kommer från rapporten Småskalig kraftvärme -  planerbar, lokal och cirkulär (2020).

Handbok för småskalig kraftvärme (2020) kan du läsa mer om installation, lagar och skatter, upphandling, driftsättning med mera.

Kontaktpersoner


Göran Gustavsson

Göran Gustavsson

Projektledare

Tel. 0709-21 60 54 ,

goran.gustavsson@energikontorsyd.se


  • Småskalig kraftvärme Life+

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat