Kunskapsbank

Energigemenskap

Publicerad: 2021-03-16


Att producera lokal förnybar energi tillsammans

Energigemenskap

Energigemenskap (på engelska kallat Community Energy) innebär att medlemmar i olika typer av föreningar och kooperativ går samman och producerar lokal förnybar energi tillsammans.

 

Exempel på energigemenskaper

En energigemenskap kan innebära olika saker. Det kan till exempel vara:

 

 • Grannar som samarbetar för att installera solceller på taket i bostadsrättsföreningen som producerar el, inte bara till gemensamma utrymmen, utan också till enskilda lägenheter.
   
 • Medborgare som äger andelar i den lokala vindkraftsparken och kanske laddar sina elbilar på förnybar el som produceras lokalt. Elbilarna kan i sin tur vara upphandlade gemensamt eller tillhöra den gemensamma bilpoolen. 
   
 • En tätort där befolkningen vill bli av med oljepannorna och därför bygger ett närvärmenät som eldas med flis från egna skogar.
   
 • Invånare som går ihop och installerar en liten kraftvärmeanläggning för att få både värme och el till sina egna bostäder, till bygdegården eller till en närliggande skola. 


Syfte och fördelar

Syftet med energigemenskaper är att minska beroendet av fossila bränslen, öka självförsörjningsgraden av energi och få miljömässiga fördelar. Ytterligare fördelar med energigemenskaper är att de kan stötta småskaliga kooperativa lösningar,  stärka demokratin och bidra till andra sociala effekter som ökad gemenskap och sammanhållning bland lokalbefolkningen. 

 

Läs också: Att driva gemensamma energiprojekt/energigemenskaper

 

 


Läs mer i vår handbok

Handbok Community Energy - Hur man utvecklar förnybar energi tillsammans
Handboken riktar sig till aktörer som vill starta energigemenskaper. I handboken ingår tips på hur man kan stötta och inspirera till fler gemensamma förnybar energi-projekt, där vi utgår ifrån erfarenheter som gjorts i satsningen Co2mmunity

Kontaktpersoner


Pierre Ståhl

Pierre Ståhl

Projektledare

Tel. 070-688 75 20 ,

pierre.stahl@energikontorsyd.se


 • Co2mmunity

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat